Instalacja systemu z własnego obrazu ISO

Jeśli nasza oferta gotowych rozwiązań Ci nie wystarcza, możesz zainstalować na swoim serwerze system z własnego obrazu iso.

Stwórz nowy serwer z systemem Ubuntu i zainstaluj paczkę grml-rescueboot

apt-get install grml-rescueboot

Następnie dodaj w panelu klienta dodatkowy dysk, stwórz na nim partycję i wgraj na nią swój obraz ISO, w naszym przykładzie plik z obrazem będzie się nazywał nazwa.iso i będzie się znajdował na partycji /dev/vdb1.

W kolejnym kroku należy odnaleźć plik /etc/grub.d/40_custom i rozpocząć jego edycję poleceniem

nano /etc/grub.d/40_custom

Na końcu pliku należy dopisać następującą konfigurację

menuentry "Plik ISO" {
    set isofile="/nazwa.iso"
    loopback loop (hd1,1)/$isofile
    linux (loop)/casper/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=$isofile noprompt noeject
    initrd (loop)/casper/initrd.lz
}
  • set isofile=“/nazwa.iso” - to ścieżka do obrazu ISO
  • loopback loop (hd1,1)/$isofile - to dysk, na którym znajduje się obraz. W zapisie (hd1,1) pierwsza cyfra jest numerem dysku liczonym od zera. W tym przypadku dodatkowy dysk jest drugim dyskiem, stąd cyfra 1. Na drugiej pozycji wpisujemy numer partycji liczony od jedynki. Obraz znajduje się na pierwszej partycji dysku, stąd cyfra 1.
Jeśli pojawia się błąd informujący o problemie ze znalezieniem pliku oznacza to, że plik lub katalog nazywają się inaczej.

Warto zmienić czas, po jakim Grub zacznie ładować domyślny system. W pliku /etc/default/grub należy zmienić wartość zmiennej GRUB_TIMEOUT.

Uruchom polecenie:

update-grub

Po restarcie maszyny z menu Gruba będziesz mógł uruchomić obraz iso:

Własny obraz ISO