Load Balancer

Za pomocą usługi e24cloud Load Balancer istnieje możliwość zapewnienia swojej aplikacji wysokiej dostępności. Użytkownik definiuje port na którym nasłuchuje Load Balancer oraz endpointy - maszyny wirtualne. Warunkiem jest wcześniejsze utworzenie sieci prywatnej (VXLAN) z wykorzystaniem której odbywa się komunikacja na linii Load Balancer <-> endpointy.

W poniższym przykładzie rozpatrzymy scenariusz, w którym tworzymy Load Balancer na potrzebę zapewnienia wysokiej dostępności dla naszej aplikacji działającej na porcie 80 - HTTP. Posiadamy 2 maszyny - działa na nich NGINX. Docelowo architektura wygląda tak:

LB


W celu utworzenia Load Balancera, należy z menu po lewej stronie wybrać Serwery -> Load Balancery e24cloud. Następnie klikamy w przycisk Dodaj nowy Load Balancer. Pojawia się następujący formularz:

LB


Podajemy lokalizację Load Balancera oraz jego nazwę. Ważnym punktem jest wybór odpowiedniego VXLANU - sieci prywatnej - po której odbywać się będzie komunikacja wewnętrzna z endpointami. Podajemy również adres IP Load Balancera w sieci wewnętrznej. Ważne, by adres IP nie był zajęty przez maszynę wirtualną - taka sytuacja może doprowadzić do konfliktu sieciowego. Następnym krokiem jest dodanie portu/portów - na których działa aplikacja - oraz adresu/adresów IP endpointów, na które będzie przekierowywany ruch sieciowy. Po zatwierdzeniu - Stwórz Load Balancer - Load Balancer zostanie utworzony i otrzyma swój publiczny adres IP.

LB


Load Balancer weryfikuje w interwałach 1-sekundowych obecność pliku backend-test w katalogu głównym na poszczególnych endpointach. W przypadku gdy HTTP code będzie inny niż 200, Load Balancer przestanie kierować ruch na problematyczny endpoint. Jeżeli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, weryfikacja poprzez odwołanie się do Load Balancera z wykorzystaniem protokołu HTTP powinna pokazać zawartość jednego z endpointów.

LB