Load Balancer

Load Balancer to rozwiązanie, które polega na równoważeniu obciążenia serwerów i aplikacji na nich zainstalowanych. Load Balancer to specjalny rodzaj serwera, który dystrybuuje ruch sieciowy pomiędzy klaster serwerów. Zaletami tego rozwiązania jest wysoka dostępność Twoich zasobów, co ma m.in. wpływ na niezawodność i czas ładowania strony internetowej lub aplikacji.


Load Balancer w chmurze e24cloud

Za pomocą usługi e24cloud Load Balancer istnieje możliwość zapewnienia swojej aplikacji wysokiej dostępności. Użytkownik definiuje port, na którym nasłuchuje Load Balancer oraz endpointy - serwer wirtualne.


Dostępność aplikacji z Load Balancerem

W poniższych przykładach rozpatrzymy scenariusz, w którym tworzymy Load Balancer na potrzebę zapewnienia wysokiej dostępności dla naszej aplikacji działającej na porcie 80 - HTTP. Posiadamy dwa serwery - działa na nich NGINX. Load balancer możemy stworzyć z wykorzystaniem jednej z dwóch możliwych rodzajów sieci:

Poniżej omówimy obie metody.


Jak utworzyć Load Balancer z wykorzystaniem sieci VXLAN?

Architektura, jaką będziemy chcieli stworzyć w tym przykładzie, będzie wyglądać w następujący sposób:

Jak działa Load Balancer i jak chroni aplikacje


W pierwszej kolejności musimy utworzyć sieć prywatną VXLAN dzięki której odbywa się komunikacja na linii Load Balancer <-> endpointy.

W celu utworzenia Load Balancera, należy z menu po lewej stronie wybrać Serwery, a następnie Load Balancery e24cloud. Następnie klikamy w przycisk Dodaj nowy Load Balancer. W formularzu, jaki się pojawi, podajemy lokalizację Load Balancera oraz jego nazwę.

Jak utworzyć swój Load Balancer w panelu klienta


W kolejnym kroku wybieramy wcześniej utworzoną sieć VXLAN, po której odbywać się będzie komunikacja wewnętrzna z endpointami. Podajemy również adres IP Load Balancera w sieci wewnętrznej. Następnym krokiem jest dodanie portu/portów na których działa aplikacja - oraz adresu/adresów IP endpointów, na które będzie przekierowywany ruch sieciowy. Na koniec klikamy w przycisk Stwórz Load Balancer. Load Balancer zostanie utworzony i otrzyma swój publiczny adres IP.

Po dodaniu Load Balancera zobaczymy go na liście.

Lista Load Balancerów


Weryfikacja działania

Load Balancer weryfikuje w interwałach 1-sekundowych obecność pliku backend-test w katalogu głównym na poszczególnych endpointach. W przypadku gdy HTTP code będzie inny niż 200, Load Balancer przestanie kierować ruch na problematyczny endpoint. Jeżeli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie, weryfikacja poprzez odwołanie się do Load Balancera z wykorzystaniem protokołu HTTP powinna pokazać zawartość jednego z endpointów.

Weryfikacja działania Load Balancera


Jak utworzyć Load Balancer z wykorzystaniem VDC?

Architektura, jaką będziemy chcieli stworzyć w tym przykładzie, będzie wyglądać w następujący sposób:

Jak działa Load Balancer i jak chroni aplikacje


W pierwszej kolejności musimy utworzyć sieć L3 z NAT dzięki której odbywa się komunikacja na linii Load Balancer <-> endpointy. Należy pamiętać aby po utworzeniu sieci L3 z NAT, dodać do niej sewery wirtualne, które będą endpointami, między którymi Load Balancer będzie rozdzielał ruch sieciowy.

W celu utworzenia Load Balancera, należy z menu po lewej stronie wybrać Serwery, a następnie Load Balancery e24cloud. Następnie klikamy w przycisk Dodaj nowy Load Balancer. W formularzu, jaki się pojawi, podajemy lokalizację Load Balancera oraz jego nazwę, z której automatycznie wygeneruje się nazwa hosta sieci L3. Następnie wybieramy wcześniej utworzoną sieć L3.

Jak działa Load Balancer i jak chroni aplikacje


W kolejnym kroku podajemy numer portu/portów na jakim Load Balancer będzie się komunikował z serwerami w naszej sieci prywatnej L3 oraz wskazujemy prywatne adresy IP tych serwerów. Na koniec klikamy w przycisk Stwórz Load Balancer. Load Balancer zostanie utworzony i otrzyma swój publiczny adres IP który jest przypisany do sieci L3.

Po dodaniu Load Balancera zobaczymy go na liście podobnie jak w przypadku Load Balancera stworzonego z użyciem sieci VXLAN.