Object storage

e24files to skalowane, proste, dostępne i rozproszone rozwiązanie dla przechowywania i udostępnienia plików. Przyspiesza, ułatwia i optymalizuje wymianę plików dla aplikacji i stron www.

Korzystaj z plików w sposób łatwy, szybki i niezawodny dzięki API wykorzystujące metody protokołu HTTP oparte o interfejs REST.

Uruchom teraz

Cechy storage obiektowy e24files

Łatwość użycia

Pliki są udostępniane protokołem HTTP/HTTPS a zarządzanie jest w pełni kompatybilne z Amazon S3 / Swift. Dzięki temu możesz użyć wszystkich dostępnych bibliotek dla popularnych języków jak na przykład PHP, Python, Java.

Elastyczność

Kompatybilność z S3 (XML)/ Swift (JSON) pozwala na swobodę migracji pomiędzy różnymi platformami i providerami bez obawy o lock-in.

Szybkość dostępu

Dzięki funkcjonowaniu w płaskiej przestrzeni adresowej i unikatowym identyfikatorom możliwe jest odwołanie do pliku bez znajomości fizycznego położenia.

Zarządzaj plikami dzięki API !

Dodawanie i pobieranie plików oraz wszelkie inne operacje na danych, wykonywane są przy pomocy metod HTTP poprzez interfejs REST. Od strony klienta, obsługa polega na wywoływaniu określonych metod API. Metody PUT i POST służą umieszczaniu oraz operacjom na plikach, natomiast metoda GET jest wykorzystywana do pobierania obiektów..

Spójność

Gdy z przyczyn zewnętrznych zapis nastąpi w mniej niż 3 kopiach, zaraz po tym jak dostępność kolejnych nodów zostanie przywrócona, system sprawdzi spójność i przepisze aktualną kopię danych z innych węzłów.

Wysoka dostępność

Pliki w chmurze przechowywane są w 3 kopiach co gwarantuje ich bezpieczeństwo.

Zarządzaj plikami dzięki API !

Dodawanie i pobieranie plików oraz wszelkie  inne operacje na danych, wykonywane są przy pomocy metod HTTP  poprzez interfejs REST. Od strony klienta, obsługa polega na wywoływaniu określonych  metod API. Metody PUT i POST służą umieszczaniu oraz operacjom na plikach,  natomiast metoda GET jest wykorzystywana do pobierania obiektów..