API e24files

Usługa e24files udostępnia możliwość przechowywania plików (zwanych dalej obiektami) i udostępniania ich poprzez protokoły HTTP i HTTPS. Usługa rozliczana jest na podstawie użytej przestrzeni dyskowej oraz użytego transferu wychodzącego.

Dostęp do usługi e24files możliwy jest za pomocą dwóch różnych API:

Zbiór skryptów do sprawnego zarządzania subkontami e24cloud w celu przydzielania odizolowanych kluczy API:

Adresy endpointów dla poszczególnych API:

Tabela opisująca wsparcie funkcji Amazon S3 przez e24files znajduje się tutaj.