Kompatybilność funkcji e24files z Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Amazon S3, czyli Simple Storage Service to jedna z podstawowych usług Amazon Web Services. Jest to usługa pamięci masowej, gdzie główne zadanie to możliwość przechowywania i łatwego dostępu do dowolnej ilości danych.

e24files w połączeniu z Amazon S3

e24files to repozytorium (magazyn) plików umożliwiający przechowywanie na internetowym dysku nieograniczonej liczby różnego rodzaju danych i wymianę ich między aplikacjami czy serwisami www. Pełna lista korzyści wynikających z używania e24files została przedstawiona w tym miejscu.

Wsparcie funkcji S3 Amazon

Tabela opisująca wsparcie funkcji Amazon S3 przez e24files:

Funkcja Status Dodatkowe informacje
List Buckets
Delete Bucket
Create Bucket Inny zestaw ACL’i
Bucket Lifecycle
Policy (Buckets, Objects) ACL’e są wspierane
Bucket Website
Bucket ACLs (Get, Put) Inny zestaw ACL’i
Bucket Location
Bucket Notification
Bucket Object Versions
Get Bucket Info (HEAD)
Bucket Request Payment
Put Object
Delete Object
Get Object
Object ACLs (Get, Put)
Get Object Info (HEAD)
POST Object
Copy Object
Multipart Uploads