Płatności

W tym dziale znajdziesz informacje o tym jakie płatności obsługujemy, w jaki sposób uruchomić lub wyłączyć płatności automatyczne, wystawić fakturę proforma i pobrać fakturę.