Serwery w chmurze

Usługa e24cloud umożliwia dynamiczne tworzenie, modyfikację i kasowanie Serwerów Wirtualnych (zwanych dalej VM). Pojedyńczy Serwera Wirtualny jest instancją wirtualnego środowiska opartego o wirtualizator QEMU/KVM, w ramach której udostępniane są zasoby CPU, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i zasobów sieciowych.

Usługa Serwerów Wirtualnych umożliwia elastyczne skalowanie parametrów, z którymi jest uruchomiona. Parametry te są konfigurowalne w następującym zakresie:

 • 1-32 vCPU
 • 0.5GB - 128GB RAM
 • dysk systemowy, min. 10GB
 • opcjonalna dodatkowa przestrzeń dyskowa
 • publiczny interfejs sieciowy Internet - przepustowość do 1Gbit
 • zero lub więcej publicznych adresów IPv4
 • opcjonalne reguły firewall
 • opcjonalne prywatne interfejsy sieciowe VXLAN - przepustowość do 2.5Gbit
 • opcjonalne prywatne interfejsy sieciowe VLAN - przepustowość do 10Gbit

Parametry istniejących Serwerów Wirtualnych można modyfikować zarówno w górę, jak i w dół. Modyfikacja vCPU lub pamięci wiąże się z wyłączeniem i włączeniem VM.


vCPU

Każdy serwer wirtualny posiada jeden lub więcej wirtualnych CPU (vCPU), opartych o procesory Intel.

Pojedynczy vCPU jest równoważny:

 • od 0,4 do 1 fizycznego core procesora - dla Chmury Współdzielonej
 • 1 logiczny lub fizyczny (w zależności od Umowy) core procesora - dla Chmury Prywatnej

Ze względu na ujawnione problemy bezpieczeństwa w procesorach Intel, na chwilę obecną e24cloud nie oferuje wsparcia dla technologii HyperThreading dla usług w Chmurze Współdzielonej. Planujemy przywrócić to wsparcie po modernizacji procesorów na wolne od problemów bezpieczeństwa.


Pamięć RAM

Minimalną wielkością pamięci RAM jest 512MB. Dodatkowo, każdy dodany vCPU zwiększa minimalną wielkość pamięci RAM o 1GB.

Przykładowo - dla VM z 2 vCPU, minimalna wielkość pamięci RAM to 2GB.

Infrastruktura wykorzystuje serwerową pamięć z korekcją błędów ECC.


Przestrzeń dyskowa

Przestrzeń dyskowa udostępniana Serwerom Wirtualnym, widoczna jest jako urządzenie blokowe i daje pełną dowolność partycjonowania i użycia przez system operacyjny. Pojedynczy dysk może być podłączony tylko pod pojedynczy Serwer Wirtualny. Istnieje możliwość podłączania i odłączania dysków na uruchomionym systemie, jeżeli wspiera on mechanizm ACPI Hotplug. Pojemność istniejących dysków można zwiększać - także online.

Przestrzeń dyskowa oparta jest o technologie Ceph Distributed Storage, a dane zapisywane są redundatnie i zabezpieczone przed awarią nośników lub elementów klastra.


Usługi sieciowe

Usługi sieciowe udostępniane Serwerom Wirtualnym udostępniają łączność z siecią Internet, oraz dają możliwość konfiguracji sieci prywatnych pomiędzy Serwerami Wirtualnymi oraz innymi zasobami, takimi jak serwery fizyczne.