Serwery w chmurze

Usługa e24cloud umożliwia dynamiczne tworzenie, modyfikację i kasowanie Serwerów Wirtualnych (zwanych dalej VM). Pojedynczy Serwer Wirtualny jest instancją wirtualnego środowiska opartego o wirtualizator QEMU/KVM, w ramach której udostępniane są zasoby CPU, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i zasobów sieciowych.

Usługa serwerów wirtualnych w chmurze

Usługa Serwerów Wirtualnych umożliwia elastyczne skalowanie parametrów, z którymi jest uruchomiona. Parametry te są konfigurowalne w następującym zakresie:

 • 1-32 vCPU
 • 0.5GB - 128GB RAM
 • dysk systemowy, min. 10GB
 • opcjonalna dodatkowa przestrzeń dyskowa
 • publiczny interfejs sieciowy Internet - przepustowość do 1Gbit
 • zero lub więcej publicznych adresów IPv4
 • opcjonalne reguły firewall
 • opcjonalne prywatne interfejsy sieciowe VXLAN - przepustowość do 2.5Gbit
 • opcjonalne prywatne interfejsy sieciowe VLAN - przepustowość do 10Gbit

Parametry istniejących Serwerów Wirtualnych można modyfikować zarówno w górę, jak i w dół. Modyfikacja vCPU lub pamięci wiąże się z wyłączeniem i włączeniem VM.


vCPU dla serwerów wirtualnych w chmurze

Każdy serwer wirtualny posiada jeden lub więcej wirtualnych CPU (vCPU), opartych o procesory Intel.

Pojedynczy vCPU jest równoważny:

 • od 0,4 do 1 fizycznego core procesora - dla Chmury Współdzielonej
 • 1 logiczny lub fizyczny (w zależności od Umowy) core procesora - dla Chmury Prywatnej

Ze względu na ujawnione problemy bezpieczeństwa w procesorach Intel, na chwilę obecną e24cloud nie oferuje wsparcia dla technologii HyperThreading dla usług w Chmurze Współdzielonej. Planujemy przywrócić to wsparcie po modernizacji procesorów na wolne od problemów bezpieczeństwa.


Pamięć RAM dla serwerów wirtualnych w chmurze

Minimalną wielkością pamięci RAM jest 512MB. Dodatkowo, każdy dodany vCPU zwiększa minimalną wielkość pamięci RAM o 1GB.

Przykładowo - dla VM z 2 vCPU, minimalna wielkość pamięci RAM to 2GB.

Infrastruktura wykorzystuje serwerową pamięć z korekcją błędów ECC.


Przestrzeń dyskowa dla serwerów wirtualnych w chmurze

Przestrzeń dyskowa udostępniana Serwerom Wirtualnym, widoczna jest jako urządzenie blokowe i daje pełną dowolność partycjonowania i użycia przez system operacyjny. Pojedynczy dysk może być podłączony tylko pod pojedynczy Serwer Wirtualny. Istnieje możliwość podłączania i odłączania dysków na uruchomionym systemie, jeżeli wspiera on mechanizm ACPI Hotplug. Pojemność istniejących dysków można zwiększać - także online.

Przestrzeń dyskowa oparta jest o technologie Ceph Distributed Storage, a dane zapisywane są redundantnie i zabezpieczone przed awarią nośników lub elementów klastra.


Usługi sieciowe dla serwerów wirtualnych w chmurze

Usługi sieciowe udostępniane Serwerom Wirtualnym udostępniają łączność z siecią Internet oraz dają możliwość konfiguracji sieci prywatnych pomiędzy Serwerami Wirtualnymi oraz innymi zasobami, takimi jak serwery fizyczne.