Dyski i obrazy

Usługa Serwerów Wirtualnych umożliwia elastyczne zarządzanie przestrzenią dyskową w postaci wirtualnych dysków. Przestrzeń dyskowa udostępniana jest jako urządzenie blokowe, widziane przez system jako dysk twardy.


Typy przestrzeni dyskowych w chmurze e24cloud

Przestrzeń SSD

SSD Basic

Przestrzeń SSD Basic jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem zapewniającym niski czas dostępu do danych, ich bezpieczeństwo i dodatkowe funkcjonalności. Bazowa wydajność przestrzeni może być przekraczana maksymalnie pięciokrotnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Rozwiązanie nadaje się do większości standardowych zastosowań m.in. dysków systemowych serwerów.

Charakterystyka dysków SSD Basic:

 • wydajność bazowa do 2500 IOPS
 • wydajność podwyższona do 10000 IOPS
 • przepustowość do 250 MB/s
 • średnie opóźnienie wynoszące ok 3 ms


SSD Performance

Przestrzeń SSD Performance zapewnia stałą, wysoką wydajność, bezpieczeństwo i dodatkowe funkcjonalności. Rozwiązanie jest zoptymalizowane pod względem zarówno transferów sekwencyjnych, jak i ilości operacji na sekundę. Zalecana jest do zastosowań, które przez większość czasu wymagają wysokiej wydajności np. dysków obsługujących serwery bazodanowe.

Charakterystyka dysków SSD Performance:

 • wydajność do 20000 IOPS
 • przepustowość do 400 MB/s
 • średnie opóźnienie wynoszące ok 3 ms


Dodatkowe funkcjonalności dla obu przestrzeni SSD:

 • możliwość zwiększania online
 • zabezpieczenie przed awarią nośnika fizycznego
 • funkcjonalność punktów przywracania
 • funkcjonalność klonowania

Redundancję nośników danych, dla obu przestrzeni SSD zapewnia klaster storage, zbudowany z dysków twardych SSD i komunikujący się z Serwerami Wirtualnymi za pośrednictwem dedykowanej sieci storage. Wielkość pojedynczego dysku twardego może zawierać się pomiędzy 10GB, a 2TB. Przestrzeń SSD jest dostępna dla Chmury Współdzielonej i Chmury Prywatnej


Przestrzeń HDD

Przestrzeń HDD jest rozwiązaniem zapewniającym tanie przechowywanie dużej ilości rzadko modyfikowanych i używanych danych, takich jak backup lub logi. Przestrzeń ta jest zoptymalizowana pod kątem sekwencyjnych transferów i oparta o klaster storage, zbudowany z dysków twardych HDD i komunikujący się z Serwerami Wirtualnymi za pośrednictwem dedykowanej sieci storage.

Dyski twarde oparte o tą przestrzeń zapewniają:

 • wydajność do 200 IOPS
 • przepustowość do 50 MB/s
 • średnie opóźnienie w okolicach kilkunastu - kilkudziesięciu ms
 • możliwość zmiany rozmiaru online
 • zabezpieczenie przed awarią nośnika fizycznego
 • funkcjonalność punktów przywracania
 • funkcjonalność klonowania

Wielkość pojedynczego dysku twardego może zawierać się pomiędzy 500GB, a 5TB. Przestrzeń cold-storage HDD jest dostępna dla Chmury Współdzielonej i Chmury Prywatnej.


Przestrzeń NVME

Przestrzeń high-performance NVME jest ofertą dla zastosowań posiadających większe wymagania wydajnościowe, niż oferowane przez rozwiązania dostępne w modelu prepaid. Jest oparta o dyski/karty NVME, dedykowane dla klienta i zainstalowane bezpośrednio w jego serwerach obliczeniowych, co zapewnia opóźnienia poniżej 1ms. Rozwiązanie to jest idealne dla aplikacji które same zapewniając redundancję danych - np. serwery SQL z replikacją.

Dyski twarde oparte o tą przestrzeń zapewniają:

 • wydajność do 50000 IOPS
 • przepustowość do 1250 MB/s
 • średnie opóźnienie w okolicach 1ms
 • możliwość zmiany rozmiaru online (limitowane przez fizyczną pojemność urządzeń)

Przestrzeń high-performance NVME jest dostępna dla Chmury Prywatnej.


Porównanie dysków

HDD Basic SSD Performance SSD NVME
IOPS do 200 do 10000 do 20000 do 50000
Transfer do 50 MB/s do 250 MB/s do 400 MB/s do 1250 MB/s
Latency ~30-500ms ~3ms ~3ms ~1ms
Zmiana rozmiaru tak tak tak tak
Redundancja tak tak tak nie
Punkty przywracania tak tak tak nie
Klonowanie tak tak tak nie
Chmura Współdzielona tak tak tak nie


Sterownik urządzenia dyskowego

Przestrzeń dyskowa jest udostępniana jako urządzenia virtio-blk i wymagają odpowiednich sterowników po stronie systemu operacyjnego. W przypadku systemów opartych o system Linux, są one dostępne w większości dostępnych dystrybucji, w przypadku systemów Windows, wymagają one zewnętrznej instalacji z obrazu ISO (udostępnionego w Panelu Klienta).


Odłączanie i podłączanie dysków wirtualnych

Wszystkie dyski, z wyjątkiem systemowego, można odłączać i podłączać do Serwera Wirtualnego. Aby umożliwić wykonanie takiej operacji online, system operacyjny musi obsługiwać ACPI Hotplug.

Dany dysk może być podłączony pod pojedynczy Serwer Wirtualny.