Dyski i obrazy

Usługa Serwerów Wirtualnych umożliwia elastyczne zarządzanie przestrzenią dyskową w postaci wirtualnych dysków. Przestrzeń dyskowa udostępniana jest jako urządzenie blokowe, widziane przez system jako dysk twardy.


Typy przestrzeni dyskowych w chmurze e24cloud

Przestrzeń general purpose SSD

Przestrzeń general purpose SSD jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i dodatkowe funkcjonalności, nadającym się do większości zastosowań, wymagających zarówno pod względem wartości transferów sekwencyjnych, jak i ilości operacji na sekundę. Redundancję nośników danych zapewnia klaster storage, zbudowany z dysków twardych SSD i komunikujący się z Serwerami Wirtualnymi za pośrednictwem dedykowanej sieci storage.

Charakterystyka dysków opartych o przestrzeń uniwersalną SSD:

 • wydajność do 20000 IOPS
 • przepustowość do 400 MB/s
 • średnie opóźnienie wynoszące ok 3 ms
 • możliwość zmiany rozmiaru online
 • zabezpieczenie przed awarią nośnika fizycznego
 • funkcjonalność punktów przywracania
 • funkcjonalność klonowania

Wielkość pojedynczego dysku twardego może zawierać się pomiędzy 10GB, a 2TB. Przestrzeń general purpose SSD jest dostępna dla Chmury Współdzielonej i Chmury Prywatnej.


Przestrzeń cold storage HDD

Przestrzeń HDD jest rozwiązaniem zapewniającym tanie przechowywanie dużej ilości rzadko modyfikowanych i używanych danych, takich jak backup lub logi. Przestrzeń ta jest zoptymalizowana pod kątem sekwencyjnych transferów i oparta o klaster storage, zbudowany z dysków twardych HDD i komunikujący się z Serwerami Wirtualnymi za pośrednictwem dedykowanej sieci storage.

Dyski twarde oparte o tą przestrzeń zapewniają:

 • wydajność do 200 IOPS
 • przepustowość do 50 MB/s
 • średnie opóźnienie w okolicach kilkunastu - kilkudziesięciu ms
 • możliwość zmiany rozmiaru online
 • zabezpieczenie przed awarią nośnika fizycznego
 • funkcjonalność punktów przywracania
 • funkcjonalność klonowania

Wielkość pojedynczego dysku twardego może zawierać się pomiędzy 500GB, a 5TB. Przestrzeń cold-storage HDD jest dostępna dla Chmury Współdzielonej i Chmury Prywatnej.


Przestrzeń high-performance NVME

Przestrzeń high-performance NVME jest ofertą dla zastosowań posiadających większe wymagania wydajnościowe, niż oferowane przez rozwiązania dostępne w modelu prepaid. Jest oparta o dyski/karty NVME dedykowane dla klienta i zainstalowane bezpośrednio w jego serwerach obliczeniowych, co zapewnia opóźnienia poniżej 1ms. Rozwiązanie to jest idealne dla aplikacji które same zapewniając redundancję danych - np. serwery SQL z replikacją.

Dyski twarde oparte o tą przestrzeń zapewniają:

 • wydajność do 50000 IOPS
 • przepustowość do 1250 MB/s
 • średnie opóźnienie w okolicach 1ms
 • możliwość zmiany rozmiaru online (limitowane przez fizyczną pojemność urządzeń)

Przestrzeń high-performance NVME jest dostępna dla Chmury Prywatnej.


Porównanie dysków w chmurze (typów storage)

cold-storage general-purpose high-performance
IOPS do 200 do 20000 do 50000
Transfer do 50 MB/s do 400 MB/s do 1250 MB/s
Latency ~30-500ms ~3ms ~1ms
Zmiana rozmiaru tak tak tak
Redundancja tak tak nie
Punkty przywracania tak tak nie
Klonowanie tak tak nie
Chmura Współdzielona tak tak nie


Sterownik urządzenia storage

Przestrzeń dyskowa jest udostępniana jako urządzenia virtio-blk i wymagają odpowiednich sterowników po stronie systemu operacyjnego. W przypadku systemów opartych o system Linux, są one dostępne w większości dostępnych dystrybucji, w przypadku systemów Windows, wymagają one zewnętrznej instalacji z obrazu ISO (udostępnionego w Panelu Klienta).


Odłączanie i podłączanie dysków wirtualnych

Wszystkie dyski, z wyjątkiem systemowego, można odłączać i podłączać do Serwera Wirtualnego. Aby umożliwić wykonanie takiej operacji online, system operacyjny musi obsługiwać ACPI Hotplug.

Dany dysk może być podłączony pod pojedynczy Serwer Wirtualny.