Dyski współdzielone

Jeśli chcemy współdzielić jeden dysk między wieloma serwerami wirtualnymi na przykład jako dysk do wykonywania kopii zapasowych możemy do tego wykorzystać dysk współdzielony.


Jak utworzyć dysk współdzielony w panelu?

W celu utworzenia dysku współdzielonego, należy z menu po lewej stronie wybrać Zasoby -> Dyski wirtualne. Następnie klikamy w przycisk Dodaj nowy dysk. Pojawia się następujący formularz:

Dysk współdzielony w chmurze

Po dodaniu dysku na liście dysków klikamy przycisk Podłącz.

Dysk współdzielony w chmurze

Pojawia się następujący formularz, na którym wskazujemy serwer do którego chcemy podłączyć dysk:

Dysk współdzielony w chmurze

Operację wykonujemy dla każdego serwera do którego chcemy podłączyć dysk. Po zakończonej operacji dodawania dysku do serwerów należy dysk sformatować po stronie systemu operacyjnego.


Jak skonfigurować dysk współdzielony po stronie systemu operacyjnego?

Aby dysk współdzielony działał poprawnie należy go sformatować z użyciem systemu plików OCFS2 lub GFS2.

Dla systemu Ubuntu informacje można znależć pod poniższymi linkami:

Uwaga: kluczowe jest sformatowanie dysku z użyciem powyższych systemów plików, w przeciwnym wypadku wirtualne serwery będą "nieświadome" faktu, że dany dysk jest dyskiem współdzielonym, co doprowadzi do sytuacji, w której wirtualne serwery będą nadpisywać sobie nawzajem dane na takim dysku doprowadzając do ich bezpowrotnego uszkodzenia.