Umowy terminowe

Model sprzedaży polegający na zawarciu Umowy Terminowej - minimum 24 miesięcznej. Rozliczenie odbywa się w dwóch obszarach:

  1. Stałe miesięczne zużycie zasobów, to zadeklarowana ilość zasobów serwerowych vCPU, RAM, HDD, SSD, Backupu, Łącz Internetowych etc., płatny w cyklach miesięcznych z góry za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku wykorzystania przez Klienta mniejszej liczby zasobów, niż zadeklarowane, naliczona zostanie pełna opłata.
  2. Przekroczenia zadeklarowanych zasobów ze stałego zużycia, płatne z dołu na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Przekroczenia rozliczane są z dokładnością do 1 godziny za realnie zużyte zasoby, mogą dotyczyć zarówno zasobów zadeklarowanych w stałym zużyciu jak i pozostałych składników usług e24cloud.


Zarówno stałe, zadeklarowane zużycie jak i przekroczenia rozliczane są po stawkach ustalonych każdorazowo indywidualnie z Klientem.

Od technicznej strony możemy wyróżnić trzy warianty modelu usługi e24cloud w przypadku rozliczania za pomocą umów terminowych:

  1. Chmura Współdzielona - zasady działania są tożsame z działaniem na środowisku w modelu Prepaid, tzn. współdzielone są zarówno zasoby mocy obliczeniowej (CPU, RAM), jak i zasoby dyskowe (HDD i SSD).
  2. Chmura Prywatna e24cloud z współdzielonymi zasobami dyskowymi - w tym rozwiązaniu dostajemy do dyspozycji swoje własne hosty fizyczne, które dają nam gwarancję tego, że całość mocy obliczeniowej dostępna jest tylko dla nas. Dzięki ich odseparowaniu od reszty klientów uzyskujemy możliwość włączenia HyperThreadingu na procesorach, która domyślnie jest wyłączona (ze względów bezpieczeństwa) oraz realny wpływ na to jak dokładnie wygląda overbooking CPU. Zasoby dyskowe są nadal współdzielone z innymi klientami e24cloud i oparte na standardowym modelu limitowania wydajności zasobów dyskowych.
  3. Chmura Prywatna e24cloud - rozwiązanie dające nam całkowicie odseparowane środowisko chmurowe z własnymi hostami fizycznymi oraz macierzami danych. Ten model poza możliwością uruchomienia HyperThreadingu i sterowania overbookingiem CPU, daje nam także możliwość zbudowania przestrzeni dyskowych dopasowanych do naszych potrzeb i ustawiania własnych limitów wydajności na dyskach, oraz użycia rozwiązań niedostępnych w innych modelach jak np. dyski NVME.


W przypadku zainteresowania takim modelem rozliczeń prosimy o kontakt poprzez Panel Klienta zakładając zgłoszenie w zakładce Wsparcie techniczne lub poprzez wiadomość e-mail.