Punkty przywracania

Funkcjonalność punktów przywracania umożliwia wykonanie obrazu dysku w konkretnym punkcie czasu. Obraz ten można następnie wykorzystać w następujący sposób:

  • przywrócić zawartość oryginalnego dysku do momentu z wykonania punktu przywracania - operacja rollback
  • wykonać nowy dysk, którego zawartość będzie kopią punktu przywracania - operacja klonowania

Utworzenie Punktu przywracania może odbywać się na włączonym Serwerze Wirtualnym i nie ma wpływu na jego działanie.

Utworzony obraz dysku jest spójny dla danego momentu w czasie - najpierw tworzony jest snapshot dysku, a następnie dopiero z niego kopiowana jest zawartość na osobne nośniki fizyczne.

Ponieważ wykonanie punktu przywracania wymaga skopiowania danych z oryginalnego dysku - operacja ta jest czasochłonna - dlatego w celu optymalizacji czasu oraz ponoszonych przez użytkownika kosztów, kopiowane są tylko obszary dysku które uległy zmianie od wykonania poprzedniego Punktu przywracania. Oznacza to, że pierwszy punkt przywracania wymaga skopiowania zawartości całego dysku, każdy kolejny będzie kopiował tylko zmienione obszary (i zajmował adekwatnie mniej miejsca).

Tip - Jeżeli regularnie rotujesz punktami przywracania, stwórz nowy przed skasowaniem poprzedniego. Skróci to czas jego wykonania.


Rollback

Operacja rollback umożliwia przywrócenie zawartości oryginalnego dysku, do momentu z chwili wykonania Punktu przywracania. Operacja ta - ponieważ modyfikuje zawartość dysku - nie może być wykonana na dysku podłączonym do włączonego Serwera Wirtualnego (musi być on wyłączony). Jest to operacja nieodwracalna - bieżąca zawartość dysku jest nadpisywana.

Uwaga: rollback jest operacją długotrwałą - zaplanuj odpowiednio przerwę w działaniu serwera!


Klonowanie

Operacja klonowania umożliwia utworzenie nowego dysku, którego zawartością są dane z Punktu przywracania. Tak utworzony dysk jest dostępny od razu, bez oczekiwania na skopiowanie danych, które są kopiowane stopniowo (copy on read).

Ze względu na fakt, że parametry wydajnościowe przestrzeni używanej do przechowywania Punktów przywracania są inne od normalnej przestrzeni dyskowej, wydajność tak utworzonego dysku może być niższa przy pierwszym dostępie do niego.

Uwaga: aby wymusić skopiowanie zawartości dysku z przestrzeni recovery, użyj programu, który sekwencyjnie odczyta cały dysk (np. *dd*)

Klonowanie Punktów przywracania jest możliwe tylko w lokalizacji, w której Punkt przywracania został wykonany.