Płatności automatyczne

Jeśli nie chcesz ręcznie wpłacać środków aby przedłużyć ważność konta, możesz uruchomić automatyczne płatności poprzez podpięcie karty płatniczej do swojego konta.


Uruchamianie płatności automatycznych

Aby uruchomić płatności automatyczne zrobić w panelu klienta w zakładce Płatności należy kliknąć w boksie Płatność automatyczna na przycisk Uruchom.

Doładowanie konta klienta

W okienku które się pojawi należy zdefiniować minimalny próg po którego przekroczeniu system będzie miał zasilić konto kwotą ustaloną w formularzu.

Uruchamianie płatności automatycznych

Po kliknięciu na przycisk Dodaj kartę i uruchom usługę zostaniesz przekierowany na stronę operatora płatności. Uruchamiając usługę płatności automatycznych Twoje konto zostanie od razu zasilone kwotą zdefiniowaną w powyższym formularzu. Następnie po przekroczeniu, ustawionego wyżej, minimalnego progu środków na Twoim koncie, system automatycznie pobierze zdefiniowaną przez Ciebie kwotę i zasili nią konto.

Nie musisz się obawiać o bezpieczeństwo danych swojej karty płatniczej. W naszym systemie przechowujemy tylko zaszyfrowany identyfikator Twojej karty oraz jej wydawcę i cztery ostatnie cyfry (aby móc Ci wyświetlić te informacje w zakładce Płatności), cała operacja płatności jest wykonywana po stronie operatora płatności DotPay.

Po uruchomieniu płatności automatycznej w boksie Płatność automatyczna zobaczysz informację o progu i kwocie wpłaty oraz o wydawcy swojej karty płatniczej i jej 4 ostatnich cyfrach.

Uruchamianie płatności automatycznych

Po wykonaniu automatycznej płatności na swój adres e-mail otrzymasz wiadomość informującą o wykonaniu operacji. W przypadku niepowodzenia wykonania operacji zasilenia konta również otrzymasz stosowną informację.


Zatrzymywanie płatności automatycznych

Aby zatrzymać płatności automatyczne w boksie Płatność automatyczna kliknij przycisk Wyłącz, a następnie potwierdź swój wybór.

Zatrzymywanie płatności automatycznych


Zmiana kwoty lub progu wpłaty

  • Jeśli płatności automatyczne są zatrzymane, wystarczy że w boksie Płatność automatyczna na przycisk Uruchom i ustalisz nowy próg właty oraz kwotę doładowania.
  • Jeśli płatności automatyczne są uruchomione, należy je napierw zatrzymać a następnie postepować tak samo jak we wcześniejszym przypadku.