Płatności automatyczne

Jeśli nie chcesz ręcznie wpłacać środków aby przedłużyć ważność konta, możesz uruchomić automatyczne płatności poprzez podpięcie karty płatniczej do swojego konta.

Obsługujemy płatności automatyczne za pomocą karty Mastercard i Visa.

Mastercard Visa


Uruchamianie płatności automatycznych

Aby uruchomić płatności automatyczne w panelu klienta w zakładce Płatności należy kliknąć w boksie Płatność automatyczna na przycisk Uruchom.

Doładowanie konta klienta

W okienku, które się pojawi, należy zdefiniować minimalny próg po którego przekroczeniu system będzie miał zasilić konto kwotą ustaloną w formularzu.

Uruchamianie płatności automatycznych

Po kliknięciu przycisku Dodaj kartę i uruchom usługę zostaniesz przekierowany na stronę operatora płatności. Uruchamiając usługę płatności automatycznych, Twoje konto zostanie od razu zasilone kwotą zdefiniowaną w powyższym formularzu. Następnie po przekroczeniu, ustawionego wyżej, minimalnego progu środków na Twoim koncie, system automatycznie pobierze zdefiniowaną przez Ciebie kwotę i zasili nią konto.

Nie musisz się obawiać o bezpieczeństwo danych swojej karty płatniczej. W naszym systemie przechowujemy tylko zaszyfrowany identyfikator Twojej karty oraz jej wydawcę i cztery ostatnie cyfry (aby móc Ci wyświetlić te informacje w zakładce Płatności), cała operacja płatności jest wykonywana po stronie operatora płatności DotPay.

Po uruchomieniu płatności automatycznej w boksie Płatność automatyczna zobaczysz informację o progu i kwocie wpłaty oraz o wydawcy swojej karty płatniczej i jej 4 ostatnich cyfrach.

Uruchamianie płatności automatycznych

Po wykonaniu automatycznej płatności na swój adres e-mail otrzymasz wiadomość informującą o wykonaniu operacji. W przypadku niepowodzenia wykonania operacji zasilenia konta również otrzymasz stosowną informację.


Zatrzymywanie płatności automatycznych

Aby zatrzymać płatności automatyczne w boksie Płatność automatyczna kliknij przycisk Wyłącz, a następnie potwierdź swój wybór.

Zatrzymywanie płatności automatycznych


Zmiana kwoty lub progu wpłaty

  • Jeśli płatności automatyczne są zatrzymane, wystarczy że w boksie Płatność automatyczna na przycisk Uruchom i ustalisz nowy próg wpłaty oraz kwotę doładowania.
  • Jeśli płatności automatyczne są uruchomione, należy je najpierw zatrzymać, a następnie postępować tak samo, jak we wcześniejszym przypadku.