Niezawodność

Informacje ogólne

Infrastruktura e24cloud spełnia następujące gwarancje niezawodności i redundancji:

  • Wszystkie urządzenia i połączenia sieciowe wewnętrzne jak i do operatorów sieci Internet są redundantne,
  • Podsystem storage zapewnia redundantne przechowywanie danych i jest odporny na fizyczne awarie nośników i serwerów,
  • W przypadku planowanych prac serwisowych, w miarę możliwości, wykorzystywana jest technologia Live Migration, aby zapewnić bezprzerwową pracę Serwerów Wirtualnych,
  • W przypadku awarii serwera obliczeniowego utrzymującego Serwery Wirtualne, uruchamiane są one na pozostałych hostach. Ze strony systemu operacyjnego użytkownika, jest to widoczne jako reset maszyny,
  • Każda Lokalizacja posiada własną i niezależną od innych, infrastrukturę sprzętową, niezbędną do świadczenia usług.
e24cloud nie wykonuje kopii danych użytkownika, innych niż te, zlecone przez użytkownika w ramach funkcjonalności udostępnianych przez Panel Klienta.


Lokalizacje

Aby zapewnić możliwość budowy w pełni redundantnych środowisk wirtualnych, e24cloud zapewnia możliwość tworzenia serwerów wirtualnych w różnych lokalizacjach. Każda lokalizacja posiada własną bazę sprzętową i redundantne połączenia do dostawców Internetowych. Dzięki temu, nawet w przypadku awarii, która obejmowałaby całą lokalizację (np. katastrofa naturalna), pozostałe lokalizacje mogą kontynuować działanie. Obecnie e24cloud zapewnia dwie (geograficznie oddzielne) lokalizacje dla chmury współdzielonej:

  • EU/POZ1 - w Beyond.pl Data Center 1 (Rating-3 compliant)
  • EU/POZ2 - w Beyond.pl Data Center 2 (Rating-4 certified)

Dla usługi chmury prywatnej, dodatkowe lokalizacje mogą zostać udostępnione na podstawie indywidualnej umowy.


Grupy rozmieszczenia

Jeżeli posiadasz więcej serwerów wirtualnych, usługa e24cloud usiłuje umieszczać poszczególne serwery na różnych hostach fizycznych, aby zminimalizować skutki potencjalnych awarii sprzętowych. Funkcjonalność grup rozmieszczenia umożliwia określenie grup serwerów wirtualnych, które nie powinny współdzielić hostów fizycznych.