Automatyczny backup serwera

Jeśli chcesz w szybki sposób zabezpieczyć dane swojego serwera, możesz uruchomić usługę automatycznego backupu dysków.

Uruchamianie usługi automatycznego backupu

Cała operacja jest bardzo prosta. Aby uruchomić automatyczny backup, z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Serwery e24cloud, a następnie na liście swoich serwerów kliknij w nazwę serwera, na którym chcesz uruchomić usługę automatycznego backupu.

W widoku szczegółowym swojego serwera odnajdujemy sekcję Automatyczny backup, gdzie możemy znaleźć informację o statusie automatycznego backupu oraz jego parametrów, a następnie klikamy w przycisk Uruchom.

Automatyczny backup serwera


Pojawi nam się formularz umożliwiający szczegółową konfigurację naszego backupu. W pierwszej kolejności należy wskazać, które dyski naszego serwera mają być objęte automatycznym backupem. Następnie należy ustawić Interwał wykonywania backupów czyli ich częstotliwość. W ostatnim kroku definiujemy politykę rotacji kopii, czyli ustawiamy parametr Ilość przechowywanych backupów. Domyślnie jest to jedna kopia, czyli ostatni wykonany automatyczny backup jest zastępowany nowym, który został wykonany przez funkcję automatycznego backupu. Nasz wybór potwierdzamy kliknięciem w przycisk Uruchom automatyczny backup.

Automatyczny backup serwera


Po zakończonej konfiguracji strona się przeładuje i w sekcji Automatyczny backup, zobaczymy ustawienia, jakie wcześniej zdefiniowaliśmy na formularzu konfiguracji.

Automatyczny backup serwera


Backupy wykonane ręcznie nie są kasowane przez system automatycznych backupów.


Zatrzymywanie usługi automatycznego backupu

Aby zatrzymać usługę automatycznego backupu wystarczy w sekcji Automatyczny backup kliknąć na przycisk Zatrzymaj oraz potwierdzić swoją decyzję.

Automatyczny backup serwera


Po zatrzymaniu usługi automatycznego backupu obecnie wykonywane kopie zapasowe zostaną dokończone z uwzględnieniem polityki rotacji.


Modyfikacja parametrów usługi automatycznego backupu

Aby zmodyfikować ustawienia usługi automatycznego backupu, należy usługę zatrzymać, a następnie uruchomić ponownie konfigurując nowe parametry.