Klonowanie serwera

Klonowanie dysku systemowego

Klonowanie serwera należy rozpocząć od sklonowania dysku systemowego. Jeżeli serwer nie posiada żadnych dodatkowych dysków, będzie to jedyny krok. W pierwszej kolejności należy stworzyć obraz serwera. W tym celu wybieramy serwer, przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wybieramy opcję Stwórz obraz.

Klonowanie serwera


Następnie tworzymy nowy serwer o takich samych parametrach jak klonowany. Jedyną różnicą jest pole System operacyjny, gdzie wybieramy z listy stworzony wcześniej obraz. Jako dodatkową konfigurację startową możemy pozostawić zaznaczoną opcję Klucz SSH nie wybierając żadnego klucza – konfiguracja pozostanie niezmieniona względem klonowanego serwera.

Klonowanie serwera

Jeśli na liście systemów operacyjnych nie widać naszego obrazu, należy się upewnić że proces jego tworzenia został zakończony. Można to sprawdzić przechodząc do zakładki Zasoby a następnie Obrazy i backupy.
Jeżeli serwer miał dyski dodatkowe, klon może mieć problemy z uruchomieniem przed sklonowaniem dysków dodatkowych. W takim wypadku należy najpierw wykonać kroki opisane w sekcji Klonowanie dysku dodatkowego dla dysków dodatkowych serwera.


Klonowanie dysku dodatkowego

Klonowanie dysku dodatkowego rozpoczynamy od wykonania backupu tego dysku. W tym celu przechodzimy do zakładki Zasoby, Dyski wirtualne i przy interesującym nas dysku wybieramy opcję Stwórz backup.

Klonowanie serwera


Gdy proces tworzenia backupu zostanie ukończony, wybieramy docelowy dysk dodatkowy na sklonowanym serwerze, wybieramy opcję Zainstaluj backup i w polu Wybierz obraz do instalacji na dysku wybieramy utworzony w poprzednim kroku backup.

Klonowanie serwera

Klonowanie serwera


Postęp procesu odtwarzania backupu można obserwować w zakładce Obrazy i backupy. Po zakończeniu procesu odtwarzania backupu dysku otrzymamy na maila informację o gotowości serwera, na którym backup był odtwarzany.