VPN jako usługa

Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network – VPN) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą za pośrednictwem publicznej sieci.


VPN w chmurze e24cloud

Aby dodać usługę VPN w chmurze e24cloud.com, należy wybrać w bocznym menu Serwery VPN e24cloud, a następnie w nowym widoku, kliknąć na przycisk Dodaj VPN.

VPNaaS


Po kliknięciu pojawi się formularz, w którym musimy wybrać lokalizację, w jakiej ma zostać uruchomiony VPN. Następnie nadajemy nazwę naszemu VPNowi i w kolejnym kroku wybieramy sieć VDC, która posiada publiczny subnet, a następnie wybieramy typ sieci VPN jaki chcemy utworzyć. Jeśli wybierzemy IPSEC, musimy dodatkowo podać statyczny klucz lub też skopiować ten, który formularz wygeneruje (ten klucz nie jest zapisywany przez panel klienta!).

Jeśli chcemy, możemy zmodyfikować domyślną adresację urządzeń podłączonych do sieci VPN, zmieniając wartość w polu z adresacją.

Jeśli jeszcze nie masz utworzonej sieci VDC, dokładną instrukcję znajdziesz w tym miejscu.

VPNaaS


Po kliknięciu w przycisk Stwórz serwer VPN, musimy odczekać kilka minut, aż usługa zostanie wykreowana. Po zakończonym tworzeniu zobaczymy nasz serwer VPN na liście ze statusem online.

VPNaaS


Aby pobrać plik konfiguracyjny, który umożliwi nam połączenie się z VPNem, musimy wejść w detale serwera VPN i kliknąć przycisk Pobierz konfigurację OpenVPN.

VPNaaS