Grupy rozmieszczenia

Serwery Wirtualne są uruchamiane na serwerach fizycznych będących częścią infrastruktury e24cloud. Przy uruchomieniu większej ilości serwerów wirtualnych, istnieje możliwość, że dwa serwery jednego użytkownika zostaną uruchomione na tym samym serwerze fizycznym. Jeżeli takie Serwery Wirtualne są częścią jednego klastra (np. bazodanowego), to awaria serwera fizycznego, może spowodować niedostępność obu instancji na raz.

Aby przeciwdziałać takiej sytuacji, usługa e24cloud oddaje użytkownikowi funkcjonalność grup rozmieszczenia. Grupa rozmieszczenia może składać się z maksymalnie 6 Serwerów Wirtualnych i gwarantuje, że żaden z nich nie będzie współdzielił serwera fizycznego z innym serwerem wirtualnym z tej samej grupy.

Grupy Rozmieszczenia są "twardym" ograniczeniem. Jeżeli nie będzie możliwe uruchomienie Serwera Wirtualnego, tak aby spełnić gwarancje dawane przez grupę rozmieszczenia - to operacja uruchomienia takiego serwera zakończy się niepowodzeniem.