Grupy uprawnień

Grupy uprawnień służą do zarządzania uprawnieniami użytkowników i zasobów (np. serwery, punkty przywracania) w obrębie grupy. Pozwala to na nadanie unikalnych uprawnień poszczególnym użytkownikom, wymaganych przykładowo do wykonania restartu serwera, a jednocześnie zablokowanie funkcji do których dany użytkownik nie powinien mieć dostępu, jak na przykład zakładki z fakturami.

Dodanie serwera lub loadbalancera do Grupy uprawnień jest również wymagane w celu uruchomienia firewalla dla danego zasobu. Aby utworzyć nową grupę uprawnień, przechodzimy do zakładki: Zabezpieczenia > Grupy uprawnień, a następnie klikamy w przycisk Dodaj nową grupę.

Jak zarządzać dostępem w swojej infrastrukturze?


Pojawi się formularz, w którym należy naszej grupie uprawnień nadać nazwę.

Jak zarządzać dostępem w swojej infrastrukturze?


Klikając na nazwę serwera możemy podejrzeć jakie uprawnienia i jakie zasoby są nadane. Wybierając jeden z przycisków po prawej stronie, możemy:

  • Ustawić grupę uprawnień jako domyślną (wszystkie nowe zasoby i użytkownicy zostaną do niej dodani)
  • Edytować uprawnienia dla grupy
  • Zmienić nazwę
  • Dodać użytkownika
  • Dodać serwer
  • Edytować zasoby grupy
  • Usunąć grupę
  • Włączyć firewalla
  • Edytować reguły firewalla

Jak zarządzać dostępem w swojej infrastrukturze?