Zmiana hasła serwera

Serwer z systemem Linux

Jeśli chcemy zmienić hasło konta administracyjnego do serwera z systemem Linux, możemy je zmienić za pomocą trybu awaryjnego.

W pierwszej kolejności należy wyłączyć serwer (1) i uruchomić go w trybie awaryjnym (2).

Zmiana hasła

Następnie przechodzimy do konsoli serwera i montujemy główną partycję systemu /:

mount /dev/vdXY /mnt

w przypadku LVM:

mount /dev/mapper/X-Y /mnt 

X-Y to nazwa urządzenia / partycji.

Kolejnym krokiem jest wykonanie polecenia:

chroot /mnt /bin/bash

Po poprawnym wykonaniu polecenia chroot otrzymamy dostęp do konsoli systemu. Jeśli polecenie chroot zakończyło się błędem, należy sprawdzić, czy podana partycja jest partycją systemową. Mając dostęp do konsoli systemu możemy zmienić hasło użytkownika administracyjnego komendą passwd.

Po zmianie hasła należy odmontować wszystkie zamontowane partycje przy użyciu polecenia:

umount -a

Następnie wychodzimy z trybu awaryjnego i uruchamiamy serwer ponownie. Po restarcie serwera możemy się zalogować na konto użytkownika administracyjnego, któremu przed chwilą zmieniliśmy hasło.


Pamiętaj - wykorzystuj silne hasła! Warto w tym zakresie stosować się do zestawu dobrych praktyk:

  • Korzystaj z wszelkich dostępnych znaków, czyli cyfr, małych i wielkich liter, i innych symboli oraz znaków specjalnych, jak np. ! , . / @ # $ + _ - % ^ & *.
  • Pamiętaj jednak by unikać powtarzania tych samych znaków oraz wprowadzania znaków w logicznej sekwencji, np. 123456 albo qwerty czy abcdefgh.
  • Twórz jak najdłuższe hasła - im dłuższe hasło, tym trudniejsze do złamania. Jeśli w danym systemie logowania nie można używać pełnej gamy znaków do stworzenia hasła (a jedynie np. cyfry i litery) jego siłę zwiększyć można tylko poprzez wykorzystanie maksymalnej dostępnej w tym systemie liczby znaków w haśle.
  • Używaj haseł trudnych do odgadnięcia przez innych, nie tylko poprzez wykorzystanie w nich symboli specjalnych, ale także celowe błędy oraz dowolną wymienność symboli, cyfr i liter ograniczoną tylko naszą wyobraźnią.
  • Używaj indywidualnych haseł do różnych kont i usług.


Serwer z systemem Windows

Skontaktuj się z naszym Wsparciem Klienta.