Pobieranie meta-danych z serwerów

Każda maszyna wirtualna posiada własny zestaw informacji osiągalnych przez protokół HTTP, za pomocą żądań GET. Interfejs dostępny jest pod adresem: https://169.254.169.254/latest/meta-data, z poziomu wirtualnej maszyny.

Lista parametrów

  • public-ipv4 - zwraca adres ipv4 maszyny wirtualnej.
  • mac - zwraca adres MAC karty sieciowej maszyny wirtualnej.
  • instance-id - zwraca wewnętrzny identyfikator maszyny wirtualnej.
  • owner - zwraca adres e-mail właściciela konta maszyny.
  • disk-info - zwraca informację o dyskach w postaci: identyfikator, typ, wielkość;
  • type - przyjmuje wartość 1 dla dysku podstawowego w maszynie, 0 dla dodatkowego; wielkość podawana w bajtach.
  • virtual-machines - zwraca listę maszyn wirtualnych dla konta.
  • state - zwraca stan maszyny wirtualnej
  • public_key - wyświetla klucz publiczny zaimportowany lub wygenerowany za pomocą API lub panelu.
  • user-data -wyswietla user_data ustawiane przez API


Sposób wywołania polecenia

Polecenie

curl https://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4

Wynik

178.216.200.XXX


Metoda alternatywna

Informacje na temat maszyny można uzyskać poleceniem ec2-metadata:

# ec2-metadata --all
ami-id: ami-000006d8
ami-launch-index: 0
ami-manifest-path: not available
ancestor-ami-ids: not available
block-device-mapping: not available
instance-id: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
instance-type: c1.m1024
local-hostname: ip-178-216-200-XXX.e24cloud.com
local-ipv4: 178.216.200.XXX 178.216.201.XXX
kernel-id: not available
placement: eu-poland-1
product-codes: not available
public-hostname: ip-178-216-200-XXX.e24cloud.com
public-ipv4: 178.216.200.XXX 178.216.201.XXX
public-keys: 
ramdisk-id: not available
reservation-id: not available
security-groups: 
user-data: