Zarządzanie harmonogramem zadań

Za pomocą funkcji Harmonogramu zadań istnieje możliwość zaplanowania zadań które mają wykonać się jednorazowo lub cyklicznie.

Dodawanie nowego zadania

W celu zaplanowania czynności wybierz z menu Narzędzia i wybierz pozycję Harmonogram zadań lub wejdź w widok szczegółowy wybranego serwera lub Load balancera. Przewiń stronę w dół do sekcji Harmonogram zadań.

Ogólny widok harmonogramu zadań:

Harmonogramem zadań

Harmonogram zadań w widoku szczegółowym serwera lub load balancera

Harmonogramem zadań

W przykładzie skupimy się na dodawaniu zadania z widoku ogólnego. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk w Dodaj nowe zadanie - wypełniamy poniższy formularz.

Harmonogramem zadań

W pierwszej kolejności wybieramy serwer, którego tyczyć się będzie zadanie. Podajemy nazwę zadania oraz, jeśli jest nam to potrzebne, możemy uzupełnić opis.

Następnie ustalamy częstotliwość wykonywanego zadania. Do wyboru mamy:

 • Jednorazowo
 • Codziennie - z opcją wyłączenia soboty/niedzieli
 • Co tydzień
 • Co miesiąc

Po ustaleniu częstotliwości wykonywania naszego zadania wybieramy datę oraz godzinę jego pierwszego/cyklicznego wykonania. Ostatnim krokiem jest wybranie operacji, która ma zostać wykonana:

 • Skalowanie serwera - zmiana parametrów serwera - CPU/RAM
 • Włączenie serwera
 • Restart serwera
 • Zatrzymanie serwera - zachowuje adres IP
 • Wyłączenie serwera - zwalnia adres IP
 • Reinstalacja serwera
 • Usunięcie serwera
Uwaga: część operacji może nie być dostępna w przypadku load balancera lub w przypadku serwera dla którego jest wykupiona usługa administracji.

Klikamy w przycisk Dodaj zadnie. Zadanie zostaje dodane do kolejki i jest widoczne na liście zadań.

Harmonogramem zadań


Edycja istniejącego zadania

Jeśli chcemy zmienić czas uruchomienia zadania lub jego częstotliwość wykonywania wystarczy kliknąć na przycisk edycji. W formularzu możemy wybrać nową datę i godzinę pierwszego uruchomienia zadania, oraz możemy zmienić częstotliwość wykonywania tego zadnia.

Harmonogramem zadań

Aby zakończyć edycję klikamy w przycisk Zapisz zmiany.


Usunięcie istniejącego zadania

Aby usunąć zadanie z harmonogramu wystarczy kliknąć w przycisk usunięcia na liście zadań, a następnie potwierdzić swój wybór.