Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli na swoich serwerach przetwarzasz dane osobowe i powierzasz nam przetwarzanie tych danych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszym regulaminem, powinieneś poinformować nas o tym za pomocą Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych, który jest dostępny w Panelu Klienta.
Formularz w naszym panelu znajdziesz, klikając na nazwę swojego konta i wybierając z rozwijanego menu link formularz powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych


W celu zgłoszenia nowego zbioru danych osobowych należy kliknąć przycisk Dodaj nowy zbiór danych

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych


W kolejnym kroku należy wypełnić formularz nadając odpowiednią nazwę zbioru danych (np. klienci, osoby kontaktowe klientów, pracownicy, itp.), opisując zakres powierzonych danych (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wyniki badań itp.) oraz określając charakter danych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych

Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj zbiór danych. Po zapisaniu danych, odpowiedni wpis pojawi się na liście.


Jeżeli przestaniesz przetwarzać określony zbiór danych osobowych za pośrednictwem usługi e24cloud, możesz dany zbiór usunąć w naszym Panelu Klienta klikając na przycisk usunięcia znajdujący się przy stosownym zbiorze danych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych