Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli na swoich serwerach przetwarzasz dane osobowe, i powierzasz nam przetwarzanie tych danych, to zgodnie obowiązującymi przepisami i naszym regulaminem, powinieneś poinformować nas o tym za pomocą Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych, który jest dostępny w Panelu Klienta.
Formularz w naszym panelu znajdziesz klikając na nazwę swojego konta i wybierając z rozwijanego menu link formularz powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych


W celu zgłoszenia nowego zbioru danych osobowych należy kliknąć przycisk Dodaj nowy zbiór danych

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych


W kolejnym kroku należy wypełnić formularz nadając odpowiednią nazwę zbioru danych (np. klienci, osoby kontaktowe klientów, pracownicy, itp.), opisując zakres powierzonych danych (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wyniki badań itp.) oraz określając charakter danych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych

Następnie należy kliknąć w przycisk Dodaj zbiór danych. Po zapisaniu danych, odpowiedni wpis pojawi się na liście.


Jeżeli przestaniesz przetwarzać określony zbiór danych osobowych za pośrednictwem usługi e24cloud, możesz dany zbiór usunąć w naszym Panelu Klienta klikając na przycisk usunięcia znajdujący się przy stosownym zbiorze danych.

Formularza powierzenia przetwarzania danych osobowych