Obsługa e24files za pomocą konsoli

Czym jest S3cmd dla AWS S3?

Obsługa e24files za pomocą konsoli jest bardzo prosta. Jest tak głównie dzięki narzędziom, które powstały dla AWS S3, np. S3cmd. Narzędzie pozwala na szybkie operacje bez znajomości programowania i API S3. Jest nieocenionym rozwiązaniem jeśli chodzi np. o wysyłanie do chmury backupów tworzonych lokalnie, przy pomocy skryptów. Daje też możliwość swobodnego operowania danymi zapisanymi w e24cloud z dowolnego, własnego skryptu i programu. Zabawę z tą aplikacją zaczynamy od pobrania programu, jeśli korzystamy z dystrybucji Debian/Ubuntu warto zainstalować pakiet:

wget http://s3tools.org/repo/deb-all/stable/s3cmd_1.0.0-4_all.deb
dpkg -i s3cmd_1.0.0-4_all.deb 

Konfiguracja programu S3cmd

Teraz przystępujemy do konfiguracji programu s3cmd:

e24@178.216.200.XXX:~# s3cmd –configure
Enter new values or accept defaults in brackets with Enter.
Refer to user manual for detailed description of all options.Access key and Secret key are your identifiers for Amazon S3
Access Key []: 51b0651b0-4962-46fe-4962-a4cff90ff909
Secret Key []: fa44fc55-721c-4a6b-99e5-1345df3a6932
Encryption password is used to protect your files from reading by unauthorized persons while in transfer to S3
Encryption password: (puste)
Path to GPG program [/usr/bin/gpg]:
When using secure HTTPS protocol all communication with Amazon S3 servers is protected from 3rd party eavesdropping. This method is slower than plain HTTP and can’t be used if you’re behind a proxy
Use HTTPS protocol [No]:
On some networks all internet access must go through a HTTP proxy.
Try setting it here if you can't conect to S3 directly
HTTP Proxy server name:New settings:
Access Key: 51b0651b0-4962-46fe-4962-a4cff90ff909
Secret Key: fa44fc55-721c-4a6b-99e5-1345df3a6932
Encryption password:
Path to GPG program: /usr/bin/gpg
Use HTTPS protocol: False
HTTP Proxy server name:
HTTP Proxy server port: 0
Test access with supplied credentials? [Y/n] n
Save settings? [y/N] y
Configuration saved to '/e24/.s3cfg'

Aby dokończyć konfigurację w pliku /e24/.s3.cfg zmieniamy linie:

host_base = e24files.com
host_bucket = %(bucket)s.e24files.com

Od teraz możemy wypróbować operować kontenerach i obektach e24files za pomocą s3cmd.

Przykładowe polecenia w S3cmd

Tworzenie bucketa (kontenera) – s3cmd mb

s3cmd mb s3://blog
Bucket 's3://blog/' created

Usuwanie bucketa (kontenera) – s3cmd rb

s3cmd rb s3://blog
Bucket 's3://blog/' removed

Listowanie bucketów – s3cmd ls

s3cmd ls
2013-04-05 19:28 s3://wp_db_backup
2013-04-05 20:36 s3://work_stuff

Umieszczanie plików – s3cmd put

s3cmd put s3cmd_1.0.0-4_all.deb s3://wp_db_backup
s3cmd_1.0.0-4_all.deb -> s3://wp_db_backup/s3cmd_1.0.0-4_all.deb [1 of 1]
60288 of 60288 100% in 0s 279.05 kB/s done

Pobieranie pliku – s3cmd get

s3cmd get s3://wp_db_backup/s3cmd_1.0.0-4_all.deb s3cmd_1.0.0-4_all.deb2
s3://wp_db_backup/s3cmd_1.0.0-4_all.deb -> s3cmd_1.0.0-4_all.deb2 [1 of 1]
60288 of 60288 100% in 0s 414.99 kB/s done 

Usuwanie pliku – s3cmd del

s3cmd del s3://wp_db_backup/s3cmd_1.0.0-4_all.deb
File s3://wp_db_backup/s3cmd_1.0.0-4_all.deb deleted

Zliczanie zajętego miejsca (w bajtach) – s3cmd du

s3cmd du
0 s3://wp_db_backup/
2680 s3://work_stuff/
——–
2680 Total