Obsługa e24files za pomocą aplikacji DragonDisk i CyberDuck

Obsługa e24files za pomocą konsoli jest preferowana dla administratorów i osób chcących tworzących skrypty automatyzujące. Jeśli chcemy wykorzystać e24files jako na przykład backup, albo zdalny dysk i zależy nam na graficznym interfejsie użytkownika, proponujemy zapoznanie się z dwoma poniższymi aplikacjami. Aby korzystać z plików w chmurze za pomocą poniższych aplikacji, konieczna jest kompatybilność usługi dostawcy z interfejsem S3. Jako, że e24files posiada bardzo wysoką kompatybilność z S3, nie ma większego problemu, aby podłączyć się do naszej usługi.

Połączenie

Przed przystąpieniem do połączenia się z e24files jedną z poniższych aplikacji należy się zalogować do panelu klienta, przejść do sekcji Pliki w chmurze, a następnie kliknąć na przycisk Pokaż sekretny klucz. Dzięki temu wyświetli nam się sekretny klucz API, który będzie nam potrzebny do zalogowania się.

Dla naszego przykładu będziemy używać takich danych:

Klucz API: aaaabbbb-cccc-dddd-aaaa-aaaabbbbcccc
Sekretny klucz API: hdga2CsBR6tJ278sILaUOZS6C1Cc7r4hdctrfvgyDTl

URL dla e24files jest zawsze taki sam, czyli: https://e24files.com

s3browser


CyberDuck

CyberDuck jest programem umożliwiającym prosty i szybki dostęp do rożnych magazynów obiektowych wielu dostawców. Program posiada nieco mniejszą ilość funkcji niż DragonDisk ale w przeciwieństwie do DragonDisk jest nadal rozwijany. Instalator CyberDuck dla Windowsa i Mac OSXa jest dostępny do pobrania ze strony domowej projektu:

https://cyberduck.io/

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, należy sonfigurować nowe połączenie, korzystając z przykładowych danych formularz nowego połączenia należy wypełnić w następujący sposób:

s3browser

Jeśli połączenie się powiodło zobaczymy pusty widok naszego konta e24files.

Poniżej, dla przykładu, dodaliśmy jeden kontener i wgraliśmy do niego kilka plików.

s3browser


Uwaga: jeśli używasz systemu Mac OSX zalecamy korzystać z programu CyberDuck.


DragonDisk

Alternatywą dla CyberDucka jest DragonDisk posiada on nieco więcej funkcji ale przestał być rozwijany. Instalator DragonDisk dla różnych systemów jest dostępny do pobrania ze strony domowej projektu:

https://www.s3-client.com

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, należy skonfigurować nowe połączenie, aby to zrobić należy z menu File wybrać pozycję Accounts, a następnie wypełnić formularz zgodnie z poniższym wzorem:

s3browser

Następnie klikamy guzik OK i w głównym oknie programu wybieramy z list jakiś lokalny napęd - w naszym przykładzie to D:/ z lewej strony okna, oraz połączenie zdalne do naszego konta w e24files.com - w naszym przykładzie to Połączenie z e24files.com z prawej strony okna.

DragonDisk połączy się z naszym kontem w e24files.com i wyświetli listę dostępnych kontenerów i plików - na nowym koncie będzie on pusty.

Poniżej, dla przykładu, dodaliśmy jeden kontener i wgraliśmy do niego kilka plików.

s3browser