Obsługa e24files za pomocą aplikacji CyberDuck i WinSCP

Obsługa e24files za pomocą konsoli jest preferowana dla administratorów i osób chcących tworzących skrypty automatyzujące. Jeśli chcemy wykorzystać e24files jako na przykład backup, albo zdalny dysk i zależy nam na graficznym interfejsie użytkownika, proponujemy zapoznanie się z dwoma poniższymi aplikacjami. Aby korzystać z plików w chmurze za pomocą poniższych aplikacji, konieczna jest kompatybilność usługi dostawcy z interfejsem S3. Jako, że e24files posiada bardzo wysoką kompatybilność z S3, nie ma większego problemu, aby podłączyć się do naszej usługi.

Połączenie

Przed przystąpieniem do połączenia się z e24files jedną z poniższych aplikacji należy się zalogować do panelu klienta, przejść do sekcji Pliki w chmurze, a następnie kliknąć na przycisk Pokaż sekretny klucz. Dzięki temu wyświetli nam się sekretny klucz API, który będzie nam potrzebny do zalogowania się.

Dla naszego przykładu będziemy używać takich danych:

Klucz API: aaaabbbb-cccc-dddd-aaaa-aaaabbbbcccc
Sekretny klucz API: hdga2CsBR6tJ278sILaUOZS6C1Cc7r4hdctrfvgyDTl

URL dla e24files jest zawsze taki sam, czyli: https://e24files.com

s3browser


CyberDuck

CyberDuck jest programem umożliwiającym prosty i szybki dostęp do rożnych magazynów obiektowych wielu dostawców. Instalator CyberDuck dla Windowsa i Mac OSXa jest dostępny do pobrania ze strony domowej projektu:

https://cyberduck.io/

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, należy sonfigurować nowe połączenie, korzystając z przykładowych danych, formularz nowego połączenia należy wypełnić w następujący sposób:

s3browser

Jeśli połączenie się powiodło, zobaczymy pusty widok naszego konta e24files.

Poniżej, dla przykładu, dodaliśmy jeden kontener i wgraliśmy do niego kilka plików.

s3browser


Uwaga: jeśli używasz systemu Mac OSX zalecamy korzystać z programu CyberDuck.


WinSCP

WinSCP umożliwa wykonanie podstawowych operacji (tworzenia bucketów, wgrywanie oraz usuwanie obiektów). Instalator dla Windowsa jest dostępny do pobrania ze strony domowej projektu:

https://winscp.net/

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji, należy sonfigurować nowe połączenie, korzystając z przykładowych danych, formularz nowego połączenia należy wypełnić w następujący sposób:

s3browser

Jeśli połączenie się powiodło, zobaczymy pusty widok naszego konta e24files.

Operacje towrzenia bucketów, kopiowania i kasowania obiektów wykonujemy podobnie jak w aplikacji CyberDuck.