Wirtualne DC - podstawowa sieć z dostępem do internetu

Aby móc efektywnie wykorzystać VDC, musimy stworzyć sieć o konfiguracji, która spełni nasze oczekiwania. Jedną z najpopularniejszych konfiguracji to sieć umożliwiająca podłączenie znajdujących się w niej serwerów do internetu przy jednoczesnym dostępie do tych serwerów z internetu.

Przykładowa konfiguracja takiej sieci wygląda w następujący sposób:

VDC (Public NET):

  • Subnet (Public)
    • Gateway
    • Route table #1:
      • 0.0.0.0/0 - Gateway

W naszym Panelu Klienta gotowa konfiguracja będzie wyglądać w następujący sposób:

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Tworzenie podstawowej sieci VDC z dostępem do internetu

Aby uzyskać taką konfigurację, musimy wykonać następujące kroki.

Z menu po lewej stronie wybieramy Zasoby, następnie z submenu wybieramy pozycję Wirtualne DC, a następnie klikamy przycisk Dodaj nowe VDC.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W formularzu wybieramy lokalizację, w której chcemy utworzyć naszą sieć, a następnie nadajemy jej nazwę. W naszym przykładzie będzie to VDC (Public NET).

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Po utworzeniu sieci klikamy w jej nazwę lub przycisk Szczegóły aby wejść do konfiguratora sieci.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Następnie dodajemy podsieć, klikając na przycisk Dodaj podsieć.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W formularzu nadajemy naszej podsieci nazwę. W naszym przykładzie będzie to Subnet (Public). Następnie podajemy adresację prywatną (czyli zakres prywatnych adresów IP, jakie będą przydzielane naszym serwerom) oraz z menu Podsieć z publiczną adresacją wybieramy opcję Tak.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Mając gotową podsieć, musimy dodać do niej bramę, w tym celu klikamy na przycisk Brama.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Nadajemy naszej bramie nazwę w naszym przykładzie będzie to Gateway, oraz w polu Typ wybieramy opcję Brama bezpośrednia, ponieważ chcemy, aby do naszych serwerów można było odwołać się z internetu.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Aby zapewnić komunikację między siecią prywatną a internetem, musimy stworzyć tablicę routingu. W tym celu klikamy na przycisk Dodaj tablicę routingu.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W formularzu nadajemy naszej tablicy nazwę. W naszym przykładzie będzie to Route table #1.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W kolejnym kroku dodajemy do naszej tablicy routingu regułę routingu. Aby to zrobić, klikamy na przycisk Reguła trasy.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W formularzu przypisujemy regułę do bramy. W naszym przykładzie jest to brama o nazwie Gateway. Musimy również podać Cel, w tym przypadku podajemy wartość 0.0.0.0/0.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


Aby nasza sieć zadziałała, musimy jeszcze podłączyć tablicę routingu do podsieci, w tym celu klikamy na wskazany poniżej przycisk.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W formularzu wybieramy wcześniej skonfigurowaną tablicę routingu. W naszym przykładzie była to tablica Route table #1.

Podstawowa sieć VDC z dostępem do internetu


W ten oto sposób uzyskaliśmy gotową konfigurację, jaką przedstawiliśmy na pierwszym obrazku. Ostatnim krokiem będzie dodanie serwerów do sieci. Aby to zrobić, należy w konfiguratorze serwera wskazać subnet VDC (Public NET) > Subnet (Public) - serwer zostanie automatycznie podłączony do naszej sieci i dodatkowo poza publicznym adresem IP będzie on posiadał prywatny adres IP naszej sieci VDC.