Boto-rsync i e24files

Projekt boto-rsync działa z obiektowym interfejsem S3 w e24files.com. Dzięki niemu możemy w prosty sposób umieścić nasze pliki w chmurze. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie dla backupu, pod archiwizacje np. baz danych i plików. Oprogramowanie boto-rsync bardzo łatwo użyć we własnych skryptach i programach. Tak jak uniksowe narzędzie rsync, pozwala ono także na synchronizację w obie strony i wg założonych warunków.

Instalacja wymaganego modułu Pythona (na przykładzie Ubuntu/Debian), jeśli nie mamy Pythona na serwerze możemy go zainstalować poleceniem:

sudo apt-get install python-pip

Następnie instalujemy boto-rsynca przy pomocy PiP:

pip install boto_rsync

W kolejnym kroku tworzymy plik konfiguracyjny ~/.boto i uzupełniamy go następującą treścią:

[Credentials]
aws_access_key_id = Klucz_API_S3_e24files
aws_secret_access_key = Hasło_API_S3_e24files

Mając gotową konfigurację możemy spróbować zsynchronizować zawartość lokalnego katalogu “testowy_katalog” i zdalnego kontenera w infrastrukturze e24cloud.com o nazwie “przykladowy_kontener”. Aby to zrobić należy wydać polecenie:

boto-rsync –-endpoint e24files.com testowy_katalog s3://przykladowy_kontener 

Przykładowy widok konsoli po wydaniu polecenia:

e24@valkyria:~$ boto-rsync –-endpoint e24files.com db_backup/ s3://wp_db_backup/
Scanning for files to transfer…
wp_backup_20190708102321.sql.gz
647.0kB of 647.0kB 100% 500.0kB/s 0:00:02