Zarządzanie autoryzacją dwuetapową

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta zalecamy uruchomienie autoryzacji dwuetapowej dzięki temu podczas każdego logowania, poza hasłem zostaniesz poproszony o podanie jednorazowego kodu, przesłanego wiadomością SMS lub wygenerowanego za pomocą aplikacji autoryzującej zainstalowanej na twoim telefonie lub komputerze.

Włączenie Autoryzacji dwuetapowej


Autoryzacja za pomocą aplikacji autoryzującej

Aby podczas logowania autoryzować swoje konto za pomocą jednorazowego tokenu wygenerowanego przez aplikację autoryzującą. W sekcji Sposób logowania wybierz dwuetapowe (TFA) za pomocą aplikacji autoryzującej. Pobierz aplikację do generowania tokenów:

apt-get install libpam-google-authenticator

Następnie skonfiguruj nowe konto w wybranej aplikacji i zeskanuj kod QR lub przepisz kod znajdujący się poniżej obrazka z kodem QR.

Autoryzacja dwuetapowa za pomocą tokena WinAuth lub Google Authenticator

Po przepisaniu prawidłowego kodu z generatora tokenów do okienka które się pojawi wybrana metoda zostanie zapisana.


Autoryzacja za pomocą wiadomości SMS

Aby podczas logowania autoryzować swoje konto za pomocą wiadomości SMS, w sekcji Sposób logowania wybierz dwuetapowe (TFA) za pomocą kodów jednorazowych wysyłanych jako SMS - na numer telefonu jaki jest zdefiniowany w ustawieniach powiadomień w sekcji numer telefonu komórkowego dla powiadomień otrzymasz wiadomość z kodem jednorazowym. Po przepisaniu kodu z wiadomości SMS do okienka które się pojawi wybrana metoda zostanie zapisana.

Autoryzacja dwuetapowa za pomocą wiadomości SMS


Wyłączanie autoryzacji dwuetapowej

Zdecydowanie nie zalecamy wyłączenia autoryzacji dwuetapowej, jednak jeśli z jakiegoś powodu chcesz to zrobić, w sekcji Sposób logowania wybierz Standardowe tylko za pomocą hasła. Otrzymasz wiadomość SMS lub zostaniesz poproszony o podanie tokenu jednorazowego i wpisaniu go jako potwierdzenie w okienku, które się pojawi. Po podaniu prawidłowego kodu, autoryzacja dwuetapowa zostanie wyłączona.