REST - Wirtualne dyski

Listowanie wirtualnych dysków

Zapytanie

GET /v2/storage-volumes

Zwraca tablicę z listą istniejących wirtualnych dysków.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "storage_volumes": [
   {
    "id":"$volume_id",
    "label":"$volume_label",
    "size": $volume_size,
    "cost_per_hour": $volume_cost,
 
    // pole 'virtual_machines' istnieje jeżeli
    // dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny
    "virtual_machines": {
      "id": $vm_id,
      "label": $vm_label
    }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $volume_id (string) - UUID wirtualnego dysku
 • $volume_label (string) - nazwa wirtualnego dysku
 • $volume_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $volume_cost (float) - koszt dysku na godzinę
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk


Pobieranie informacji o wirtualnym dysku

Zapytanie

GET /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID

Zwraca informacje o wirtualnym dysku, o podanym $VOLUME_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "storage_volume": [
   {
    "id":"$volume_id",
    "label":"$volume_label",
    "size": $volume_size,
    "cost_per_hour": $volume_cost,
 
    // pole 'virtual_machines' istnieje jeżeli
    // dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny
    "virtual_machines": {
      "id": $vm_id,
      "label": $vm_label
    }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $volume_id (string) - UUID wirtualnego dysku
 • $volume_label (string) - nazwa wirtualnego dysku
 • $volume_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $volume_cost (float) - koszt dysku na godzinę
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label’ (string) - nazwa wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk


Podłączanie wirtualnego dysku

Zapytanie

POST /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID/attach

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$vm_id"
}

Opis parametrów

 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Odłączanie wirtualnego dysku

Zapytanie

POST /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID/detach

Dodaje zadanie odłączenia dysku $VOLUME_ID od wirtualnej maszyny. Dysk musi być podłączony do wirtualnej maszyny, aby operacja się powiodła.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usuwanie wirtualnego dysku

Zapytanie

DELETE /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID

Dodaje zadanie usunięcia dysku $VOLUME_ID. Jeżeli dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny, zostanie od niej automatycznie odłączony.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}