REST - Wirtualne dyski

Listowanie wirtualnych dysków

Zapytanie

GET /v2/storage-volumes

Zwraca tablicę z listą istniejących wirtualnych dysków.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "storage_volumes": [
   {
    "id":"$volume_id",
    "label":"$volume_label",
    "size": $volume_size,
    "cost_per_hour": $volume_cost,
    "type": "$volume_type",
    "system_disk": $volume_system,
 
    // jeśli shared_disk jest równy false to
    // pole 'virtual_machine' będzie istniało jeżeli
    // dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny
    "shared_disk": $shared_disk, //jesli = false
    "virtual_machine": {
      "id": "$vm_id",
      "label": "$vm_label",
      "attach_time": "$attach_time"
    }

    // jeśli shared_disk jest równy true to
    // pole 'virtual_machines' będzie istniało jeżeli dysk
    // jest podłączony do co najmniej jednej wirtualnej maszyny
    "shared_disk": $shared_disk, //jesli = true
    "virtual_machines": [{
       "id": "$vm_id",
       "label": "$vm_label",
       "attach_time": "$attach_time",
      },
      { ... },
      {
       "id": "$vm_id",
       "label": "$vm_label",
       "attach_time": "$attach_time"
      }
    ]
   },
  { ... }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $volume_id (string) - UUID wirtualnego dysku
 • $volume_label (string) - nazwa wirtualnego dysku
 • $volume_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $volume_cost (float) - koszt dysku na godzinę
 • $volume_system (int) - określa czy dysk jest dyskiem systemowym
 • $volume_type (string) - określa rodzaj dysku HDD/SSD
 • $shared_disk (bool) - określa czy dysk jest dyskiem współdzielonym czy zwykłym
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $attach_time (datetime) - data i czas podłączenia dysku do serwera wirtualnego


Pobieranie informacji o wirtualnym dysku

Zapytanie

GET /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID

Zwraca informacje o wirtualnym dysku, o podanym $VOLUME_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "storage_volume": [
   {
    "id": "$volume_id",
    "label": "$volume_label",
    "size": $volume_size,
    "cost_per_hour": $volume_cost,
    "type": "$volume_type",
    "system_disk": $volume_system,

    // jeśli shared_disk jest równy false to
    // pole 'virtual_machine' będzie istniało jeżeli
    // dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny
    "shared_disk": $shared_disk, //jesli = false
    "virtual_machine": {
      "id": "$vm_id",
      "label": "$vm_label",
      "attach_time": "$attach_time"
    }

    // jeśli shared_disk jest równy true to
    // pole 'virtual_machines' będzie istniało jeżeli dysk
    // jest podłączony do co najmniej jednej wirtualnej maszyny
    "shared_disk": $shared_disk, //jesli = true
    "virtual_machines": [{
       "id": "$vm_id",
       "label": "$vm_label",
       "attach_time": "$attach_time",
      },
      { ... },
      {
       "id": "$vm_id",
       "label": "$vm_label",
       "attach_time": "$attach_time"
      }
    ]
   }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $volume_id (string) - UUID wirtualnego dysku
 • $volume_label (string) - nazwa wirtualnego dysku
 • $volume_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $volume_cost (float) - koszt dysku na godzinę
 • $volume_system (int) - określa czy dysk jest dyskiem systemowym
 • $volume_type (string) - określa rodzaj dysku HDD/SSD
 • $shared_disk (bool) - określa czy dysk jest dyskiem współdzielonym, czy standardowym
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $attach_time (datetime) - data i czas podłączenia dysku do serwera wirtualnego


Podłączanie wirtualnego dysku

Zapytanie

POST /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID/attach

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$vm_id"
}

Opis parametrów

 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Odłączanie wirtualnego dysku

Zapytanie

POST /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID/detach

Dodaje zadanie odłączenia dysku $VOLUME_ID od wirtualnej maszyny. Dysk musi być podłączony do wirtualnej maszyny, aby operacja się powiodła.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Dodawanie wirtualnego dysku

Zapytanie

PUT /v2/storage-volumes

Dodaje nowy dysk wirtualny.

Zawartość zapytania

{
  "zone_id": "$location_id",
  "type": "$disk_type",
  "name": "$disk_label",
  "shared_volume": $shared_volume,
  "size": $disk_size,
  "recovery_point_id": "$recovery_point_id"
}

Opis parametrów

 • $location_id (string) - UUID lokalizacji
 • $disk_type (string) - typ dysku (ssd/hdd)
 • $disk_label (string) - nazwa obrazu
 • $shared_volume (int) - czy dysk jest współdzielony (10)
 • $disk_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $recovery_point_id (string) - opcjonalny parametr UUID obrazu punktu przywracania, po jego podaniu dysk zostanie utworzony z punktu przywracania

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usuwanie wirtualnego dysku

Zapytanie

DELETE /v2/storage-volumes/$VOLUME_ID

Dodaje zadanie usunięcia dysku $VOLUME_ID. Jeżeli dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny, zostanie od niej automatycznie odłączony.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}