Zarządzanie powiadomieniami

Aby wejść do sekcji zarządzania powiadomieniami systemowymi należy kliknąć w prawym górnym narożniku na nazwę swojego użytkownika, a następnie wybrać z listy pozycję Powiadomienia.

Powiadomienia


Powiadomienia o zdarzeniach

W sekcji Zdarzenia możesz określić sytuacje, w których zostanie do Ciebie wysłane powiadomienie. Powiadomienia mogą zostać wysłane trzema drogami - przez wiadomość e-mail, Jabbera lub SMS. Pierwsze dwie opcje są bezpłatne, wysokość opłaty za powiadomienia SMS znajduje się w naszym cenniku lub w szczegółach indywidualnej umowy.

Przed zapisaniem zmian upewnij się, że w sekcji Kanały komunikacji podane są dane kontaktowe. W przypadku błędnych danych lub ich braku powiadomienia nie będą wysyłane.


Powiadomienia o kończących się środkach

W sekcji Powiadomienia o kończących się środkach możesz ustawić kiedy system ma Cię poinformować o kończących się funduszach na Twoim koncie. Można ustawić dwa parametry ilość dni przez jaką będą działać serwery oraz minimalną kwotę środków dostępnych na koncie. System sprawdza oba ustawienia i w przypadku przekroczenia dowolnego z obu zdefiniowanych progów wyśle powiadomienie.

Powiadomienia o kończących się środkach

Istnieje możliwość uruchomienia płatności automatycznych, dzięki czemu nie trzeba się obawiać o zatrzymanie środowiska ze względu na brak środków na koncie klienta.