Publiczny interfejs sieciowy

Serwer Wirtualny z interfejsem sieciowym

Każdy Serwer Wirtualny może posiadać jeden interfejs sieciowy, który pełni rolę interfejsu dostępowego do sieci Internet.

Adresacja IPv4 w publicznym interfejsie sieciowym

Publiczny interfejs sieciowy wymaga publicznego adresu IPv4, przypisanego do serwera, za pośrednictwem Panelu Klienta. Prawidłowa konfiguracja, niezbędna do zapewnienia łączności, wymaga ustawienia adresu, maski sieciowej oraz adresu bramy domyślnej. Wszystkie te dane są automatycznie konfigurowane za pośrednictwem protokołu DHCP.

Dodatkowe adresy IPv4 dla serwera

Jeżeli serwer posiada przypisany więcej niż jeden adres, niezbędne jest ręczne skonfigurowanie interfejsu sieciowego - protokół DHCP nie posiada możliwości skonfigurowania dodatkowej adresacji.

Jeżeli nie jesteś pewien, jakie są prawidłowe ustawienia karty sieciowej - skontaktuj się z naszym supportem


Opłaty za transfer - interfejs sieciowy Serwera Wirtualnego

Transfer sieciowy przychodzący do Serwera Wirtualnego jest bezpłatny. Transfer sieciowy wychodzący, jest zliczany osobno dla każdego Serwera Wirtualnego i sumowany w ramach konta, a następnie rozliczany według cennika lub indywidualnej umowy. Licznik wygenerowanego transferu jest resetowany do zera na początku każdego miesiąca.

Informacje o wielkości generowanego ruchu sieciowego odczytywane są z interfejsów sieciowych Serwera Wirtualnego.


Filtrowanie ruchu w publicznym interfejsie sieciowym

W domyślnej konfiguracji publiczny interfejs sieciowy nie filtruje ruchu przychodzącego ani wychodzącego. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania takiego filtrowania za pomocą Panelu Klienta lub API.


Ograniczenia interfejsu sieciowego

  • przepustowość interfejsu - do 1Gbit
  • maksymalne MTU - 1500 bajtów
  • wymuszanie poprawności skonfigurowanego adresu MAC
  • wymuszanie poprawności skonfigurowanego adresu IP