REST - Grupy

Listowanie grup

Zapytanie

POST /v2/groups

Zwraca tablicę z listą istniejących grup.

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "groups":[
    {
      "id":"$group_id",
      "name":"$group_name",
      "owner":{
        "id":"$owner_id",
        "name":"$owner_name",
      },
      "members":[
      
      ],
      "virtual_machines":[
      
      ],
      "permisions":{
        "global":[
        
        ],
        "vm":[
        
        ]
      }
    }, { ... }
  ]
}

Zwracane informacje

 • $group_id (string) - UUID grupy
 • $group_name (string) - nazwa grupy
 • $owner_id (string) - UUID właściciela grupy
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela grupy


Pobieranie informacji o grupie

Zapytanie

POST /v2/groups/$GROUP_ID

Zwraca informacje o pojedynczej grupie o podanym $GROUP_ID.

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "group":
  {
    "id":"$group_id",
    "name":"$group_name",
    "owner":{
      "id":"$owner_id",
      "name":"$owner_name",
    },
    "members":[
    
    ],
    "virtual_machines":[
    
    ],
    "permisions":{
      "global":[
      
      ],
      "vm":[
      
      ]
    }
  }
}

Zwracane informacje

 • $group_id (string) - UUID grupy
 • $group_name (string) - nazwa grupy
 • $owner_id (string) - UUID właściciela grupy
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela grupy


Dodanie użytkownika do grupy

Zapytanie

POST /v2/groups/$GROUP_ID/group-attach-user

Dodaje użytkownika do grupy o podanym $GROUP_ID.

Zawartość zapytania

{ 
 "id" : $user_id
}

Opis parametrów

 • $user_id (string) - UUID użytkownika

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Dodanie serwera do grupy

Zapytanie

POST /v2/groups/$GROUP_ID/group-attach-vm

Dodaje serwer z grupy o podanym $GROUP_ID.

Zawartość zapytania

{ 
 "id" : $vm_id
}

Opis parametrów

 • $vm_id (string) - UUID serwera

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Odłączenie użytkownika do grupy

Zapytanie

POST /v2/groups/$GROUP_ID/group-detach-user

Dodaje zadanie usunięcia użytkownika z grupy o podanym $GROUP_ID.

Zawartość zapytania

{ 
 "id" : $user_id
}

Opis parametrów

 • $user_id (string) - UUID użytkownika

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Odłączenie serwera do grupy

Zapytanie

POST /v2/groups/$GROUP_ID/group-detach-vm

Dodaje zadanie usunięcia serwera z grupy o podanym $GROUP_ID.

Zawartość zapytania

{ 
 "id" : $vm_id
}

Opis parametrów

 • $vm_id (string) - UUID serwera

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usunięcie grupy

Zapytanie

DELETE /v2/groups/$GROUP_ID

Dodaje zadanie usunięcia grupy o podanym $GROUP_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}