REST - Systemy operacyjne

Listowanie systemów operacyjnych

Zapytanie

GET /v2/templates

Zwraca tablicę z listą istniejących systemów operacyjnych.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "templates": [
   {
    "id":"$template_id",
    "label":"$template_label",

    "supports": [  // zawartosc tablicy różni się w zależności od systemu
      "password",
      "sshkey",
      "cloudinit" 
    ],

    // pole 'owner' istnieje jeżeli
    // szablon został utworzony przez użytkownika
    "owner": {
      "id": $owner_id,
      "name": $owner_name
    }
   },
   { ... }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $template_id (string) - ID obrazu
 • $template_label (string) - nazwa systemu operacyjnego
 • $owner_id (string) - ID właściciela obrazu (dla obrazów stworzonych przez użytkownika)
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela obrazu (dla obrazów stworzonych przez użytkownika)
 • supports (array) - tablica metod określająca, jakie dodatkowe opcje są wspierane podczas instalacji. Możliwe wartości:
  • password - system wspiera ustawianie hasła podczas instalacji
  • sshkey - system wspiera ustawianie klucza SSH podczas instalacji
  • cloudinit - system wspiera konfiguracje za pomocą Cloud-init