Tworzenie dodatkowych kont użytkowników

Chcąc udostępnić utworzone serwery innym osobom, możliwe jest utworzenie z poziomu panelu klienta nowego użytkownika. Aby to wykonać, przejdź do widocznej po lewej stronie zakładki Zabezpieczenia, następnie Użytkownicy i naciśnij Dodaj nowe konto

Jak dodać konto dla nowego użytkownika?


W dalszym kroku wypełniamy wszystkie pola Danych do logowania oraz Danych konta i możemy przypisać nowego użytkownika do wcześniej przygotowanej Grupy uprawnień.

Jak dodać konto dla nowego użytkownika?


Grupy uprawnień

Grupy uprawnień pozwalają na nadanie użytkownikom wybranych uprawnień, na przykład włączenie/wyłączenie serwera lub dostęp jedynie do faktur.

Pierwsze logowanie

Po utworzeniu nowego konta, na podany adres E-mail przyjdzie instrukcja opisująca proces pierwszego logowania do Panelu.