REST - Sieci VxLAN

Listowanie sieci

Zapytanie

GET /v2/vxlans

Zwraca tablicę z listą istniejących siedzi VxLAN.

Odpowiedź

{
  "success": true,
  "vxlans": [
  {
    "id": "$network_id",
    "label": "$network_label",
    "cost_per_hour": $network_cost,
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_name"
    },
    "task": [],
    "virtual_machines": [
      {
        "id": "$vm_id",
        "label": "$vm_label",
        "owner_id": "$vm_owner_id"
      }
    ]
  }, {...}
}

Zwracane informacje

 • $network_id (string) - UUID sieci VxLAN
 • $network_label (string) - nazwa sieci VxLAN
 • $network_cost (float) - koszt sieci VxLAN na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela sieci VxLAN
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela sieci VxLAN
 • $zone_id (string) - UUID lokalizacji, w jakiej znajduje się sieć VxLAN
 • $zone_id (string) - nazwa lokalizacji, w jakiej znajduje się sieć VxLAN
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VxLAN
 • $vm_owner_id (string) - UUID właściciela wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VxLAN


Tworzenie sieci VxLAN

Zapytanie

PUT /v2/vxlans

Zawartość zapytania

{
  "zone_id": "$network_zone_id",
  "label": "$network_label"
}

Opis parametrów

 • $network_zone_id (string) - UUID lokalizacji w jakie ma się znaleźć sieć VxLAN
 • $network_label (string) - nazwa sieci VxLAN

Odpowiedź

{
 "success": true,
 "vlan": [
  {
   "id": "$network_id",
   "label": "$network_label",
   "cost_per_hour": $network_cost,
   "owner": {
    "id": "$owner_id",
    "name": "$owner_name"
   },
   "zone": {
    "id": "$zone_id",
    "name": "$zone_name"
   },
   "task": [],
   "virtual_machines": [
    {
     "id": "$vm_id",
     "label": "$vm_label",
     "owner_id": "$vm_owner_id"
    }
   ]
  }
 }

Zwracane informacje

 • $network_id (string) - UUID sieci VxLAN
 • $network_label (string) - nazwa sieci VxLAN
 • $network_cost (float) - koszt sieci VxLAN na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela sieci VxLAN
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela sieci VxLAN
 • $zone_id (string) - UUID lokalizacji, w jakiej znajduje się sieć VxLAN
 • $zone_id (string) - nazwa lokalizacji, w jakiej znajduje się sieć VxLAN
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VxLAN
 • $vm_owner_id (string) - UUID właściciela wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VxLAN


Podłączenie sieci VxLAN do serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/vxlans/$NETWORK_ID/attach 

Podłącza sieć VxLAN $NETWORK_ID do wskazanego wirtualnego serwera.

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$virtual_machine_id"
}

Opis parametrów

 • $virtual_machine_id (string) - UUID serwera od jakiego chcemy podłączyć sieć VxLAN

Odpowiedź

{
 "success":true
}


Odłączenie sieci VxLAN do serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/vxlans/$NETWORK_ID/detach

Odłącza sieć VxLAN $NETWORK_ID od wskazanego wirtualnego serwera.

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$virtual_machine_id"
}

Opis parametrów

 • $virtual_machine_id (string) - UUID serwera od jakiego chcemy odłączyć sieć VxLAN

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usuwanie sieci VxLAN

Zapytanie

DELETE /v2/vxlans/$NETWORK_ID

Usuwa sieć VxLAN $NETWORK_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}