REST - Zarządzanie kontami użytkowników, kluczami API i SSH

Szczegóły konta

Zapytanie

GET /v2/account

Zwraca tablicę ze szczegółami konta użytkownika.

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "account":{
   "id":"$user_id",
   "name":"$user_name",
   "email":"$user_email",
   "phone":"$user_phone",
   "notification": {
     "email": "$notification_email",
     "phone": "$notification_phone"      
   },
   "e24files":
   {
     "s3":
     {
      "api_id":"$s3_api_key",
      "secret_key":"$s3_secret_key"
     },
     "swift":
     {
      "api_id":"$swift_api_key",
      "secret_key":"$swift_secret_key"
     }
   },
   "api":
   [
     {
      "api_key":"$api_key",
      "secret_key":"$api_secret_key"
     },
     {...}
   ],
   "sshkeys":
   [
     {
      "id":$ssh_id,
      "name":"$ssh_name",
      "fingerprint":"$ssh_fingerprint"
     },
     {...}
   ],
   "groups": 
   [
     {
      "id":$group_id,
      "name":"$group_name",
     },
     {...}
   ]
  }
}

Zwracane informacje

 • $user_id (string) - UUID właściciela konta
 • $user_name (string) - nazwa właściciela konta
 • $user_email (string) - e-mail właściciela konta
 • $user_phone (string) - numer telefonu właściciela konta
 • $notification_email (string) - e-mail właściciela konta dla powiadomień
 • $notification_phone (string) - numer telefonu właściciela konta dla powiadomień
 • $s3_api_key (string) - klucz dla połączenia S3
 • $s3_secret_key (string) - hasło dla połączenia S3
 • $swift_api_key (string) - klucz dla połączenia Swift
 • $swift_secret_key (string) - hasło dla połączenia Swift
 • $api_key (string) - klucz API
 • $api_secret_key (string) - hasło API
 • $ssh_id (int) - ID klucza SSH
 • $ssh_name (string) - nazwa klucza SSH
 • $ssh_fingerprint (string) - odcisk klucza SSH
 • $group_id (string) - ID grupy użytkownika
 • $group_name (string) - nazwa grupy użytkownika


Zmiana danych konta

Zapytanie

POST /v2/account/data

Zmienia dane na koncie.

Zawartość zapytania

{ 
  "first_name": "$first_name", 
  "last_name": "$last_name", 
  "phone": "$phone",
  "password": "$password"
}

Opis parametrów

 • $first_name (string) - imię właściciela konta
 • $last_name (string) - nazwisko właściciela konta
 • $phone (string) - numer telefonu właściciela konta
 • $password (string) - nowe hasło dla konta (pole opcjonalne)

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Dodanie klucza dla API EC2 i e24cloud

Zapytanie

PUT /v2/account/api

Tworzy i zwraca klucz oraz secret_key dla API EC2 i e24cloud.

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "api":
  {
    "api_key":"$api_key",
    "secret_key":"$api_secret_key"
  }
}

Zwracane informacje

 • $api_key (string) - klucz API
 • $api_secret_key (string) - hasło API


Zmiana secret-key dla API EC2 i e24cloud

Zapytanie

POST /v2/account/api-new-secret-key

Generuje i zwraca nową wartość secret_key dla API EC2 i e24cloud.

Zawartość zapytania

{ 
  "api_key":"$api_key",
}

Opis parametrów

 • $api_key (string) - klucz API

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "api":
  {
    "api_key":"$api_key",
    "secret_key":"$api_secret_key"
  }
}

Zwracane informacje

 • $api_key (string) - klucz API
 • $api_secret_key (string) - nowe hasło API


Usunięcie klucza dla API EC2 i e24cloud

Zapytanie

DELETE /v2/account/api

Usuwa klucz oraz hasło dla API EC2 i e24cloud.

Zawartość zapytania

{ 
  "api_key":"$api_key",
}

Opis parametrów

 • $api_key (string) - klucz API

Odpowiedź

{
  "success":true
}


Dodanie klucza SSH

Zapytanie

PUT /v2/account/sshkey

Dodaje lub generuje klucz SSH.

Zawartość zapytania

{
  "name": "$ssh_name",
  "method": "$ssh_method",
  "content": "$ssh_key",
}

Opis parametrów

 • $ssh_name (string) - klucz API
 • $ssh_method (string) - parametr przyjmuje jedną z dwóch wartości:
  • generate - generuje klucz SSH
  • upload - pozwala nam wgrać klucz SSH
 • $ssh_key (string) - jeśli $ssh_method został ustawiony na upload, wtedy API wymaga aby w tym polu podać klucz SSH, który chcemy wgrać

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "sshkeys":
  {
    "id":$ssh_id,
    "name":"$ssh_name",
    "fingerprint":"$ssh_fingerprint"
  }
}

Zwracane informacje

 • $ssh_id (int) - ID klucza SSH
 • $api_key (string) - klucz API
 • $api_secret_key (string) - nowe hasło API


Usunięcie klucza SSH

Zapytanie

DELETE /v2/account/$SSH_ID/sshkey

Usuwa klucz SSH o podanym $SSH_ID.

Odpowiedź

{
  "success":true
}


Nowy secret-key dla API e24files

Zapytanie

POST /v2/account/files-new-secret-key

Generuje i zwraca nową wartość secret-key dla API e24flies - zarówno dla połączenia kompatybilnego z S3, jak i kompatybilnego ze Swiftem.

Zawartość zapytania

{ 
  "api_key":"$api_key",
}

Opis parametrów

 • $api_key (string) - klucz API

Odpowiedź

{
  "success":true,
  "e24files":
  {
    "s3":
    {
      "api_id":"$s3_api_key",
      "secret_key":"$s3_secret_key"
    },
    "swift":
    {
      "api_id":"$swift_api_key",
      "secret_key":"$swift_secret_key"
    }
  }
}

Zwracane informacje

 • $s3_api_key (string) - klucz dla połączenia S3
 • $s3_secret_key (string) - hasło dla połączenia S3
 • $swift_api_key (string) - klucz dla połączenia Swift
 • $swift_secret_key (string) - hasło dla połączenia Swift