REST - Adresy IP

Listowanie adresów IP

Zapytanie

GET /v2/ipv4-addresses/

Zwraca tablicę z listą istniejących adresów IP.

Odpowiedź

{
  "success": true,
  "ipv4_addresses": [
    {
      "id": "$ip_id",
      "ipv4_address": "$ip_address",
      "cost_per_hour": "$cost_per_hour",
      "owner": {
        "id": "$owner_id",
        "name": "$owner_name"
      },
      "zone": {
        "id": "$zone_id",
        "name": "$zone_name"
      },
      "virtual_machine": {
        "id": "$vm_id",
        "label": "$vm_name"
      },
      "attach_time": "$ip_date",
      "dhcp": $ip_dhcp
    }
 ]
}  

Zwracane informacje

 • $ip_id (string) - UUID adresu IP
 • $ip_address (string) - adres IP
 • $cost_per_hour (float) - koszt adresu IP na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela adresu IP
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela adresu IP
 • $zone_id (string) - UUID strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $zone_name (string) - nazwa strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $vm_id (string) - UUID serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $vm_name (string) - nazwa serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $ip_date (string) - data i godzina podłączenia adresu IP
 • $ip_dhcp (bool) - informacja czy adres IP jest uzyskiwany z DHCP


Pobieranie informacji o adresie IP

Zapytanie

GET GET /v2/ipv4-addresses/$IP_ID

Zwraca informacje o adresie IP, o podanym $IP_ID.

Odpowiedź

{
  "success": true,
  "ipv4_address": {
    "id": "$ip_id",
    "ipv4_address": "$ip_address",
    "cost_per_hour": "$cost_per_hour",
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_name"
    },
    "virtual_machine": {
      "id": "$vm_id",
      "label": "$vm_name"
    },
    "attach_time": "$ip_date",
    "dhcp": $ip_dhcp
  }
}  

Zwracane informacje

 • $ip_id (string) - UUID adresu IP
 • $ip_address (string) - adres IP
 • $cost_per_hour (float) - koszt adresu IP na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela adresu IP
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela adresu IP
 • $zone_id (string) - UUID strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $zone_name (string) - nazwa strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $vm_id (string) - UUID serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $vm_name (string) - nazwa serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $ip_date (string) - data i godzina podłączenia adresu IP
 • $ip_dhcp (bool) - informacja czy adres IP jest uzyskiwany z DHCP


Dodawanie adresu IP

Zapytanie

PUT /v2/ipv4-addresses

Zawartość zapytania

{
 "zone_id": "$zone_id"
}

Opis parametrów

 • $zone_id (string) - UUID strefy w jakiej ma być zlokalizowany adres IP

Odpowiedź

{
  "success": true,
  "ipv4_address": {
    "id": "$ip_id",
    "ipv4_address": "$ip_address",
    "cost_per_hour": "$cost_per_hour",
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_name"
    },
    "virtual_machine": {
      "id": "$vm_id",
      "label": "$vm_name"
    },
    "attach_time": "$ip_date",
    "dhcp": $ip_dhcp
  }
}  

Zwracane informacje

 • $ip_id (string) - UUID adresu IP
 • $ip_address (string) - adres IP
 • $cost_per_hour (float) - koszt adresu IP na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela adresu IP
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela adresu IP
 • $zone_id (string) - UUID strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $zone_name (string) - nazwa strefy w jakiej jest zlokalizowany adres IP
 • $vm_id (string) - UUID serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $vm_name (string) - nazwa serwera wirtualnego do którego jest podłączony adres IP
 • $ip_date (string) - data i godzina podłączenia adresu IP
 • $ip_dhcp (bool) - informacja czy adres IP jest uzyskiwany z DHCP czy nie


Podłączenie adreesu IP do serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/ipv4-addresses/$IP_ID/attach

Podłączanie adresu IP o ID $IP_ID, do wirtualnego serwera.

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$vm_id"
}

Opis parametrów

 • $vm_id (string) - UUID wirtualnego serwera

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Odłączanie adresu IP od serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/ipv4-addresses/$IP_ID/detach

Dodaje zadanie odłączenia adresu IP o $IP_ID od wirtualnego serwera. Adres IP musi być podłączony do wirtualnego serwera, aby operacja się powiodła.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}


Usuwanie adresu IP

Zapytanie

DELETE /v2/ipv4-addresses/$IP_ID

Dodaje zadanie usunięcia adresu IP $IP_ID. Jeżeli adres IP jest podłączony do wirtualnego serwera, zostanie od niego automatycznie odłączony.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}