Alokacja dodatkowych adresów IP

Podczas używania swojego środowiska może się okazać, że będziesz potrzebować dodatkowych adresów IP, np. w celu użycia Wirtualnego DC albo po prostu Twój serwer będzie wymagał więcej niż jednego adresu IP. Aby zaalokować dodatkowe adresy musimy w lewym menu wybrać zakładkę Zasoby, a następnie z podmenu wybrać Adresy IP.

Po wejściu do sekcji Adresy IP klikamy na przycisk Dodaj nowy adres IP.

Alokacja dodatkowych adresów IP


W formularzu wskazujemy lokalizację w jakiej adres IP ma zostać dodany, a następnie klikamy w przycisk Dodaj adres IP.

Alokacja dodatkowych adresów IP


Po chwili nasz nowy adres IP pojawi się na liście.

Alokacja dodatkowych adresów IP


Mając tak dodany i nieprzypisany adres IP, możemy go podłączyć do serwera wirtualnego lub sieci NAT z dostępem do internetu w ramach Wirtualnego DC.