Rekord SRV

Wskazuje port, na którym działa konkretna usługa np. VoIP, XMPP.

Przykładowy rekord SRV

Przykładowe rekordy SRV dla serwera XMPP (np. Jabber). Wymaga on stworzenia dwóch rekordów SRV – dla klientów oraz dla innych serwerów XMPP.

Nazwa hosta Typ rekordu Wartość TTL
_xmpp-client._tcp.przyklad.pl. SRV 0 5222 przykład.pl. 82698
_xmpp-server._tcp.przyklad.pl. SRV 0 5269 przykład.pl. 82698


5222 oraz 5269 są portami na jakich serwer będzie nasłuchiwał.