Wirtualne DC

Funkcjonalność w przygotowaniu

Wirtualne DC (VDC) zapewnia możliwości tworzenia logiczne wyizolowanych podsieci, wewnątrz których możesz uruchamiać Serwery Wirtualne oraz inne usługi sieciowe. Każdy z tych segmentów daje kontrolę nad używaną adresacją, routingiem i kontrolą dostępu. Możesz stworzyć dowolną ilość Wirtualnych DC, w których możesz posiadać dowolną ilość podsieci, co zapewnia pełną elastyczność w projektowaniu architektury.

Wirtualna Podsieć

Wirtualna podsieć jest zakres adresów IP, przypisany do pojedynczego wirtualnego DC. Adresacje podsieci w obrębie danego VDC nie mogą ze sobą kolidować. Dopuszczalne są adresacje mieszczące się w adresacjach prywatnych, zdefiniowanych w RFC 1918:

  • 10.0.0.0/8
  • 172.16.0.0/12
  • 192.168.0.0/16

Przykładowo, stworzenie Wirtualnej Podsieci z adresacją 192.168.1.0/24, sprawi, że wszystkie usługi uruchamiane wewnątrz tej podsieci będą posiadały adresację przypisaną z tego zakresu.

Przy wyborze zakresu adresacji, należy wziąć pod uwagę, że następujące adresy są niedostępne (na przykładzie 192.168.1.0/24):

  • adres sieci (192.168.1.0)
  • adres broadcast (192.168.1.255)
  • pierwsze trzy adresy z danego zakresu (192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3)

Każda Wirtualna podsieć udostępnia następujące usługi:

  • DHCP
  • DNS
  • Metadata Server
  • Internet Gateway


Usługi - DHCP

Każde Wirtualne DC posiada serwer DHCP, służący do automatycznej konfiguracji interfejsów sieciowych Serwerów Wirtualnych. Adres IP przypisany do serwera, jest automatycznie definiowany w momencie jego tworzenia i mieści się w zakresie adresacji przypisanej do podsieci, natomiast nazwa hosta jest podawana przez użytkownika, lub automatycznie generowana przy tworzeniu.


Usługi - DNS

Każde Wirtualne DC posiada serwer DNS, zapewniający usługę rozwiązywania nazw domen dostępnych w sieci Internet, oraz nazw serwerów podłączonych do danej podsieci.


Usługi - Metadata Server

Każde Wirtualne DC udostępnia serwer metadanych, umożliwiający dostęp do metadanych serwerów wirtualnych, za pośrednictwem protokołu HTTP. Serwer dostępny jest pod adresem 169.254.169.254.


Usługi - Internet Gateway

Wirtualne DC udostępnia możliwość komunikacji z Internetem dla serwerów posiadających przypisany publiczny adres (lub adresy) IP. W takim przypadku, infrastruktura e24cloud dokonuje translacji adresów (NAT 1:1) pomiędzy adresem publicznym (widocznym na zewnątrz), a wewnętrznym (widocznym w VDC). Serwer wirtualny nie musi dokonywać żadnej dodatkowej zmiany konfiguracji aby poprawnie obsługiwać taki ruch.