REST - Regiony

Listowanie regionów

Zapytanie

GET /v2/regions

Zwraca tablicę z listą dostępnych regionów i stref dostępności dla e24cloud.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "regions":[ 
   { 
    "name":"$region_name",
    "zones":[ 
      { 
       "id":"$zone_id",
       "label":"$zone_label",
       "name":"$zone_name",
       "available": $zone_available
      }
    ]
   }, { ... }
}

Zwracane informacje

 • $region_name (string) - nazwa regionu do którego należą strefy dostępności
 • $zone_id (string) - UUID strefy dostępności
 • $zone_name (string) - skrócona nazwa strefy
 • $zone_label (string) - nazwa rozszerzona (opisowa) strefy dostępności
 • $zone_available (bool) - true jeżeli strefa jest dostępna, false jeżeli nie jest