Zarządzanie rekordami DNS

Czym są rekordy DNS?

DNS (System Nazw Domenowych) to skrót od Domain Name System. Rekordy DNS to zestaw reguł pozwalających na pełną konfigurację domeny, dzielą się one na różne typy. W skrócie jest to tłumaczenie nazw domenowych zrozumiałych dla człowieka na adres IP serwera czy innego urządzenia.

W panelu klienta w menu z lewej strony wybieramy Zasoby > Zarządzanie DNS.

Dodawanie nowej domeny i subdomeny

Po wejściu na stronę zarządzania DNS w celu dodania nowej domeny lub subdomeny należy kliknąć w Dodaj nową (sub)domenę.

Zarządzanie rekordami DNS dodawanie nowej domeny i subdomeny

W oknie, które się pojawi wpisz nazwę domeny oraz serwer, na który ma kierować. Możesz wybrać serwer z listy Twoich maszyn lub wpisać IP w polu Adres IP. Po kliknięciu Dodaj domenę, pojawi się ona na liście Twoich domen.

Zarządzanie rekordami DNS w panelu klienta

Domyślnie dla domeny tworzą się trzy rekordy DNS – dwa rekordy NS oraz jeden rekord A wskazujący na IP serwera podanego przy dodawaniu domeny.


Edycja rekordów DNS domeny

Możesz edytować już istniejące rekordy lub je usuwać klikając w przycisk edycji w kolumnie Akcje.

Zarządzanie rekordami DNS - edycja istniejących rekordów DNS

Po wejściu w edycję rekordów DNS wybranej domeny, zobaczymy widok podobny do naszego przykładu poniżej.

Zarządzanie rekordami DNS - lista rekordów DNS domeny

Dla lepszego zobrazowania przykładu nasza testowa domena testowadomena.pl ma skonfigurowane:

  • przekierowanie CNAME ze strony z przedroskiem www.testowadomena.pl na domenę przez przedrostka, czyli testowadomena.pl
  • ma ustawioną subdomenę poczta.testowadomena.pl, która przekierowuje na usługę Gmail
  • ma ustawioną obsługę poczty przez usługę Gmail dzięki skonfigurowanym rekordom MX
  • ma skonfigurowaną autoryzacją SPF w formie rekordu TXT

Jeśli chcemy zmienić lub usunąć wybrany rekord DNS dla bieżącej (sub)domeny, należy kliknąć w odpowiedni przycisk w kolumnie Akcje.


Dodawanie rekordów DNS domeny

Aby dodać nowy rekord DNS dla bieżącej (sub)domeny, klikamy na guzik Dodaj nowy rekord, a następnie wypełniamy formularz podając wartości odpowiednie dla danego typu rekordu.

W poniższym przykładzie dodajemy kolejny rekord MX - ponieważ dopisujemy kolejny serwer Gmail do obsługi naszej poczty e-mail.

Zarządzanie rekordami DNS - Dodawanie rekordów DNS domeny i subdomeny

Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Dodaj rekord strona się przeładuje i na liście rekordów zobaczymy nowy wpis.

Proszę pamiętać że propagacja zmian w rekordach DNS może potrwać nawet do 48 godzin!