Zarządzanie rekordami DNS

W panelu klienta w menu z lewej strony znajduje się pozycja Zarządzanie DNS.

Dodawanie nowej domeny i subdomeny

Po wejściu na stronę zarządzania DNS w celu dodania nowej domeny lub subdomeny należy kliknąć w Dodaj nową (sub)domenę.

Zarządzanie rekordami DNS dodawanie nowej domeny i subdomeny

W oknie, które się pojawi wpisz nazwę domeny oraz serwer, na który ma kierować. Możesz wybrać serwer z listy Twoich maszyn lub wpisać IP w polu Adres IP. Po kliknięciu Dodaj domenę, pojawi się ona na liście Twoich domen.

Zarządzanie rekordami DNS w panelu klienta

Domyślnie dla domeny tworzą się trzy rekordy DNS – dwa rekordy NS oraz jeden rekord A wskazujący na IP serwera podanego przy dodawaniu domeny.


Edycja rekordów DNS domeny

Możesz edytować już istniejące rekordy lub je usuwać klikając w przycisk edycji w kolumnie Akcje.

Zarządzanie rekordami DNS - edycja istniejących rekordów DNS

Po wejściu w edycję rekordów DNS wybranej domeny, zobaczymy widok podobny do naszego przykładu poniżej.

Zarządzanie rekordami DNS - lista rekordów DNS domeny

Dla lepszego zobrazowania przykładu nasza testowa domena testowadomena.pl ma skonfigurowane:

  • przekierowanie CNAME ze strony z przedroskiem www.testowadomena.pl na domenę przez przedrostka, czyli testowadomena.pl
  • ma ustawioną subdomenę poczta.testowadomena.pl, która przekierowuje na usługę Gmail
  • ma ustawioną obsługę poczty przez usługę Gmail dzięki skonfigurowanym rekordom MX
  • ma skonfigurowaną autoryzacją SPF w formie rekordu TXT

Jeśli chcemy zmienić lub usunąć wybrany rekord DNS dla bieżącej (sub)domeny, należy kliknąć w odpowiedni przycisk w kolumnie Akcje.


Dodawanie rekordów DNS domeny

Aby dodać nowy rekord DNS dla bieżącej (sub)domeny, klikamy na guzik Dodaj nowy rekord, a następnie wypełniamy formularz podając wartości odpowiednie dla danego typu rekordu.

W poniższym przykładzie dodajemy kolejny rekord MX - ponieważ dopisujemy kolejny serwer Gmail do obsługi naszej poczty e-mail.

Zarządzanie rekordami DNS - Dodawanie rekordów DNS domeny i subdomeny

Po uzupełnieniu formularza i kliknięciu przycisku Dodaj rekord strona się przeładuje i na liście rekordów zobaczymy nowy wpis.

Proszę pamiętać że propagacja zmian w rekordach DNS może potrwać nawet do 48 godzin!