Kontener e24files jako zwykły katalog na serwerze

Pliki w chmurze to repozytorium umożliwiające przechowywanie na internetowym dysku niemal nieograniczonej liczby różnego rodzaju danych i wymianę ich między aplikacjami czy serwisami www.

Podłączenie usługi e24files do własnego serwera

Aby zasymulować obecność systemu plików na obiektowym interfejsie będziemy wykorzystywać FUSE i s3fs. Katalogi podłączone przez FUSE wyglądają, jak zwykłe urządzenia z systemem plików, a ich zapleczem może być wiele usług normalnie nieosiągalnych jako systemy plików (np. ftp, lub trawers ssh). Takie wykorzystanie daje nam ogromna elastyczność i możliwość podłączenia aplikacji które nie będą wiedziały nawet, że korzystają z obiektów i plików w chmurze. Bez żadnych modyfikacji możemy wykorzystać taki katalog np. na backupy plików, które do tej pory składowane były na dodatkowej przestrzeni z macierzy, czy wolnych dyskach. Oczywiście wydajność takiego zastosowania, ze względu na komunikacje protokołami internetowymi, pozostawia trochę do życzenia (jeżeli chodzi o liczbę operacji na sekundę), jednak dla zastosowań typu backup danych jest idealna.

Instalację będziemy przeprowadzać na systemie Ubuntu GNU/Linux w wersji 16.04 LTS, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć dowolnej dystrybucji.

Pobieramy najnowszą wersję s3fs

sudo apt-get install s3fs

Następnie tworzymy plik konfiguracyjny

cat >$HOME/.aws/credentials
ACCESSKEY:SECRETKEY

W kolejnym kroku zmieniamy uprawnienia pliku konfiguracyjnego

chmod 600 $HOME/.aws/credentials

Uruchamiamy s3fs za pomocą polecenia s3fs z parametrami, pierwszy użyty w przykładzie bucket to nazwa kontenera w usłudze plików w chmurze, drugi (tutaj directory) to katalog lokalnym w którym będzie widoczny zdalny zasób, dodatkowa opcja -o url="https://e24files.com" konieczna jest żeby wskazać tzw. endpoint, dodatkowo zezwalamy innym użytkownikom lokalnym na dostęp do tych danych.

mkdir directory
s3fs bucket directory -o url="https://e24files.com" -o allow_other

Od teraz w naszym folderze directory znajdują się pliki z usługi plików w chmurze. Możemy do tego folderu ustawić np. backup. Aby montować zasób e24files automatycznie przy każdym starcie systemu, musimy wprowadzić odpowiedni wpis na końcu pliku /etc/fstab (modyfikacja wymaga uprawnień konta administratora root)

s3fs#bucket /sciezka/do_katalogu fuse allow_other,url=https://e24files.com 0 0

Oraz instalujemy pakiet fuse-utils

apt-get install fuse-utils

Specjalnie dla procesu automatycznego montowania zadbajmy, aby konfiguracja s3fs znajdowała się w pliku /etc/passwd-s3fs.