Separacja kontenerów w e24files

Odseparowane kontenery możemy utworzyć przy pomocy dowolnego klienta S3 lub API e24files.

Aby tego dokonać wchodzimy w Panelu Klienta w sekcji Grupy uprawnień zakładkę Użytkownicy i tworzymy potrzebną nam ilość kont dodatkowych użytkowników.

Po utworzeniu dodatkowych kont klikamy w przycisk widoku szczegółowego.

Separacja kontenerów

W widoku szczegółowym konta klikamy w sekcji API e24files w przycisk Pokaż sekretny klucz.

Separacja kontenerów

Wartości pól Klucz API oraz Sekretny klucz API używamy aby połączyć się z e24files. Tu dla przykładu, konfiguracja połączenia za pomocą klienta S3 o nazwie CyberDuck.

Separacja kontenerów

Następnie z poziomu klienta S3 lub API dodajemy kontenery, które po utworzeniu w ten sposób są dostępne tylko dla użytkownika o określonym kluczu i sekretnym kluczu API, których użyliśmy do połączenia.