REST - Sieci VLAN

Listowanie sieci

Zapytanie

GET /v2/vlans

Zwraca tablicę z listą istniejących siedzi VLAN.

Odpowiedź

{
  "success": true,
  "vlans": [
  {
    "id": "$network_id",
    "label": "$network_label",
    "cost_per_hour": $network_cost,
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "zone": {
      "id": "$zone_id",
      "name": "$zone_name"
    },
    "task": [],
    "virtual_machines": [
      {
        "id": "$vm_id",
        "label": "$vm_label",
        "owner_id": "$vm_owner_id"
      }
    ]
  }, {...}
}

Zwracane informacje

 • $network_id (int) - ID sieci VLAN
 • $network_label (string) - nazwa sieci VLAN
 • $network_cost (float) - koszt sieci VLAN na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela sieci VLAN
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela sieci VLAN
 • $zone_id (string) - UUID lokalizacji w jakiej znajduje się sieć VLAN
 • $zone_id (string) - nazwa lokalizacji w jakiej znajduje się sieć VLAN
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VLAN
 • $vm_owner_id (string) - UUID właściciela wirtualnej maszyny do której podłączona jest sieć VLAN


Podłączenie sieci VLAN do serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/vlans/$NETWORK_ID/attach 

Podłącza sieć VLAN $NETWORK_ID do wskazanego wirtualnego serwera.

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$virtual_machine_id"
}

Opis parametrów

 • $virtual_machine_id (string) - UUID serwera od jakiego chcemy podłączyć sieć VLAN

Odpowiedź

{
 "success":true
}


Odłączenie sieci VLAN do serwera wirtualnego

Zapytanie

POST /v2/vlans/$NETWORK_ID/detach

Odłącza sieć VLAN $NETWORK_ID od wskazanego wirtualnego serwera.

Zawartość zapytania

{
  "virtual_machine_id": "$virtual_machine_id"
}

Opis parametrów

 • $virtual_machine_id (string) - UUID serwera od jakiego chcemy odłączyć sieć VLAN

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}