REST - Obrazy dysków

Listowanie obrazów dysków

Zapytanie

GET /v2/disk-images

Zwraca tablicę z listą istniejących obrazów dysków.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "disk_images": [
   {
    "id":"$image_id",
    "label":"$image_label",
    "size": $image_size,
    "cost_per_hour": $image_cost,
    "owner": {
      "id": "$owner_id"
    }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $image_id (string) - UUID obrazu dysku
 • $image_label (string) - nazwa obrazu dysku
 • $image_size (int) - wielkość obrazu (w GB)
 • $cost_per_hour (float) - koszt dysku na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela obrazu


Tworzenie obrazu

Zapytanie

PUT /v2/disk-images

Zawartość zapytania

{
  "storage_volume_id": $volume_id,
  "label": $image_label
}

Opis parametrów

 • $volume_id (string) - UUID dysku
 • $image_label (string) - nazwa obrazu

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "disk_image": {
   "id": $image_id
 }
}

Zwracane informacje

 • $image_id (string) - UUID nowego obrazu dysku