REST - Obrazy dysków

Listowanie obrazów dysków

Zapytanie

GET /v2/disk-images

Zwraca tablicę z listą istniejących obrazów dysków.

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "disk_images": [
   {
    "id":"$image_id",
    "label":"$image_label",
    "size": $image_size,
    "cost_per_hour": $image_cost,
    "owner": {
      "id": "$owner_id",
      "name": "$owner_name"
    },
    "storage_volume": {
      "id": "$volume_id",
      "size": "$volume_size",
      "label": "$volume_label",
      "type": "$volume_type",
      "system_disk": $volume_system,

      // jeśli shared_disk jest równy false to
      // pole 'virtual_machine' będzie istniało jeżeli
      // dysk jest podłączony do wirtualnej maszyny
      "shared_disk": $shared_disk,
      "virtual_machine": {
        "id": "$vm_id",
        "label": "$vm_label",
        "attach_time": "$attach_time"
      }

      // jeśli shared_disk jest równy true to
      // pole 'virtual_machines' będzie istniało jeżeli dysk
      // jest podłączony do co najmniej jednej wirtualnej maszyny
      "shared_disk": $shared_disk, //jesli = true
      "virtual_machines": [{
         "id": "$vm_id",
         "label": "$vm_label",
         "attach_time": "$attach_time",
        },
        { ... },
        {
         "id": "$vm_id",
         "label": "$vm_label",
         "attach_time": "$attach_time"
        }
      ]
    }
   }
 ]
}

Zwracane informacje

 • $image_id (string) - UUID obrazu dysku
 • $image_label (string) - nazwa obrazu dysku
 • $image_size (int) - wielkość obrazu (w GB)
 • $cost_per_hour (float) - koszt obrazu na godzinę
 • $owner_id (string) - UUID właściciela obrazu
 • $owner_name (string) - nazwa właściciela obrazu
 • $volume_id (string) - UUID wirtualnego dysku
 • $volume_label (string) - nazwa wirtualnego dysku
 • $volume_size (int) - wielkość dysku (w GB)
 • $shared_disk (bool) - określa czy dysk jest dyskiem współdzielonym, czy zwykłym
 • $volume_system (int) - określa czy dysk jest dyskiem systemowym
 • $volume_type (string) - określa rodzaj dysku HDD/SSD
 • $vm_id (string) - UUID wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $vm_label (string) - nazwa wirtualnej maszyny, do której podłączony jest dysk
 • $attach_time (datetime) - data i czas podłączenia dysku do serwera wirtualnego


Tworzenie obrazu

Zapytanie

PUT /v2/disk-images

Zawartość zapytania

{
  "storage_volume_id": $volume_id,
  "label": $image_label
}

Opis parametrów

 • $volume_id (string) - UUID dysku
 • $image_label (string) - nazwa obrazu

Odpowiedź

{ 
 "success":true,
 "disk_image": {
   "id": $image_id
 }
}

Zwracane informacje

 • $image_id (string) - UUID nowego obrazu dysku


Usuwanie obrazu

Zapytanie

DELETE /v2/disk-images/$IMAGE_ID

Usuwa obraz $IMAGE_ID.

Odpowiedź

{ 
 "success":true
}